Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Rengjøring & Vedlikehold AS har jobbet i flere år med inkludering av ansatte med minoritetsbakgrunn og personer med redusert funksjonsevne. Nå, i mangfoldsåret, har bedriften ekstra fokus på ledelsesutvikling for å skape motivasjon og engasjement.

I 2007 er målet at totalt sykefravær ikke skal overstige 8 prosent, nå ligger vi på 8,5 – så vi ligger godt an, sier Grethe Sandnes Torjussen, personal- og administrasjonssjef.

Rettferdighet står sentralt i verdigrunnlaget til Rengjøring & Vedlikehold. Året for like muligheter skal fremme like muligheter for alle.

– Ingen av delene betyr at alle skal behandles likt. Poenget er å møte medarbeiderne der de er og ta utgangspunkt i deres behov, mener Grethe Sandnes Torjussen, personal- og administrasjonssjef.

Like muligheter i praksis

Rengjøring & Vedlikehold arrangerer innføringskurs og fagopplæring ved R&V-skolen. Bedriften motiverer de ansatte til å ta fagbrev og dekker en del av utgiftene til fagbrevet mot at den ansatte forplikter seg til å jobbe i bedriften i to år.

– Vi er opptatt av at lederne skal speile mangfoldet i bedriften og har blant annet både fagsjef og driftsleder med
bakgrunn fra Makedonia. Det må være sammenheng mellom ord og handling, derfor er det viktig å vise til like muligheter i praksis, sier Torjussen.

Innen 2009 har Rengjøring & Vedlikehold som mål å ansette tre personer med redusert funksjonsevne, foreløpig er det ansatt to.

– Medarbeiderne er ulike og har forskjellige behov. Det går an å sy sammen arbeidsoppgaver som passer både kunden og det den ansatte med redusert funksjonsevne kan mestre. Det har vi selv erfart og det gjør noe med takhøyden for mangfold. Vi lærer å se muligheter og ikke bare problemer, sier Torjussen.

– Det er ofte lite tilrettelegging som skal til, sier hun.

Fokus på ledelse og rekruttering

Bedriften er i gang med et organisasjonsutviklingsprosjekt for ledere hvor hensikten er å videreutvikle stolthet og engasjement hos ledere og renholdere. Rengjøring og Vedlikehold har vokst kraftig i flere år og utfordringene til lederne i selskapet er blitt større og større.

– Å beherske ulike lederstiler er viktig for å lede mangfoldet i arbeidsstokken, mener Torjussen.
 
Prosjektet innebærer blant annet teamutvikling i ledergruppen, utvikling av det personlige lederskap for driftssjefer og kurs i arbeidsledelse for driftsledere. Kompetanseheving, personlig utvikling, kommunikasjon og motivasjon er viktige nøkkelord.
 
Rengjøring og Vedlikehold hadde i 2006 en turnover på 30 prosent, i år er målet å redusere den til 20. I følge Torjussen lå den i slutten av juli på 11 prosent.

Organisasjonsutviklingsprosjektet er også et tiltak for å skape mer stabilitet i arbeidsstokken. – Av samme grunn praktiserer vi nå en mer målbevisst rekrutteringsprosess. Jobbintervjuet er mer omfattende enn før. Vi klargjør hvilke krav vi stiller til fagopplæring, punktlighet osv. og hvilke forventninger søkeren har. Vi sjekker referanser og ikke minst får søkeren se lokalene hvor renholdet skal utføres før han/hun takker ja til jobbtilbudet. Å trives henger nøye sammen med å mestre jobben, men også omvendt, sier hun.

Etterlyser rutiner om arbeidstillatelse

80 prosent av de ansatte har minoritetsbakgrunn, flere er asylsøkere og har midlertidig arbeidstillatelse. Hittil finnes det ingen rutinemessig informasjon til arbeidsgiveren dersom en ansatt skulle miste arbeidstillatelsen. Like fullt er det arbeidsgiverens plikt å forsikre seg om at alle ansatte har lovlig oppholds- og arbeidstillatelse. Er ikke arbeidstillatelsen i orden, jobber ansatte uten trygderettigheter og forsikringer, arbeidsgiveren kan risikere straff og kan i tillegg få problemer med kunden. Den ansatte er i en vanskelig situasjon, å miste arbeidstillatelsen betyr slutt på inntekt og levebrød.

– Vi ansetter kun personer med arbeidstillatelse, og har gode rutiner både ved ansettelser og oppfølging. Mye tid går med til dette, og uten bedre informasjonsrutiner fra offentlige myndigheter kan dette kan bli en sperre mot å ansette innvandrere, mener Torjussen.

Hun har vært i kontakt med alle offentlige instanser som har med arbeidstillatelse å gjøre, og Servicebedriftenes landsforening (SBL) og NHO har også engasjert seg i saken.
– Nå er Utlendingsdirektoratet (UDI) i ferd med å finne en løsning. Et sentralt sted hvor arbeidsgivere får informasjon om at arbeidstillatelsen er i orden, er helt nødvendig, sier Torjussen.

  • Har kontor i Oslo, Østfold, Buskerud og Bergen
  • 180 årsverk fordelt på om lag 400 ansatte
  • 80 prosent av de ansatte har minoritetsbakgrunn
  • 50/50 prosent menn/kvinner
  • Snittalder menn: renholdere: 36 år, ledere/adm.ansatte: 42 år
  • Snittalder kvinner: renholdere: 37 år, ledere/adm.ansatte: 43 år