Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Verdibasert ledelse er ikke tomme ord i Flytoget. – Det er grunnlaget for handlingene våre, det skal vise i praksis hvem vi er og hva vi strekker oss etter i det daglige, sier Kari Skybak, HR-direktør i Flytoget. Hun mener at ledelse er nøkkelen til å skape en god arbeidsplass.

– Utviklingen av verdigrunnlaget startet med spørsmålet Hvordan vil vi ha det her hos oss? forteller Skybak.
Det resulterte i stikkord som tydelig ledelse, resultatorienterte og tilgjengelige ledere og ledelse med fokus på samspill for å gjøre alle medarbeidere gode.
– Om tilgjengelighet sier vi at flytogets ledere er synlige og til stede, de lytter og er åpne for tilbakemeldinger. Det førte raskt til at servicesjefene våre flyttet fra hovedkontoret i Karl Johans gate og til Oslo S, nær flytogvertene og togførerne som de er ledere for. Verdigrunnlaget må ha en praktisk konsekvens og være en rettesnor i det daglige, og det synes jeg vi har fått til, sier Skybak.

Opplæringsprogram for ledere

Alle ledere gjennomgår et toårig lederopplæringsprogram. Her får lederne sin individuelle profil med sterke og svake sider og ett eller flere områder som de må trene på for å bli bedre ledere. Minst én gang i året blir lederne målt mot profilen. For å sjekke om lederne etterlever verdiene i praksis, blir de vurdert både av underordnede, nærmeste overordnede og kolleger på samme nivå.
En aktiv ledelse handler om å utvikle kulturen på arbeidsplassen.
– Det gjelder ikke å slå seg til tåls med at ”sånn er det her, dette er en del av kulturen”. Vi ønsker å påvirke og styre kulturen etter verdiene våre. Derfor har vi også et sett felles spilleregler for hvordan vi oppfører oss mot kundene på Flytoget og mot hverandre som kolleger.
Opplæringsprogrammet går kontinuerlig både for eksisterende og nye ledere.


Innsats på flere områder

Da ledelsen ved Flytoget for alvor tok tak i sykefraværet, ble i innsatsen spredt på flere områder samtidig.
– Vi startet med å kartlegge fraværsbildet til de ansatte. Gjennom dialog med hver enkelt og samarbeid med NAV og bedriftshelsetjenesten (bht) ble listen over sykmeldte stadig mindre. Samtidig ble sakene vanskeligere å løse. Nå har vi et fast forum med juridisk kompetanse, fagfolk fra bht og NAV, og sammen prøver vi å finne gode løsninger for den enkelte, sier Skybak.
Parallelt med den individuelle oppfølgingen satte Flytoget i gang kurs i folketrygdloven. Lederne fikk kunnskap om ansattes rettigheter og plikter, men også om hvilke krav man som arbeidsgiver kan stille til de ansatte.
Hvordan man følger opp personer med psykiske problemer har også vært tema for lederne.
– Det er bht som står for dette, sier HR-direktøren, og forteller at Flytoget ikke er redd for å gå egne veier. Gjennom bht kan ansatte få hypnose mot søvnproblemer og kinesiologi for å bedre kommunikasjonen både med seg selv og andre. De kan også få kurs i kosthold.
– Vi spiller på mange strenger, alt tilpasset den enkelte. Både kosthold og søvn kan være en utfordring ved turnusarbeid. For oss handler det om å forebygge sykdom og uhelse, sier hun.

Stolthet motiverer

Å være stolt av jobben motiverer til å yte mer og gjøre en enda bedre jobb. Å vinne pris som landets beste arbeidsplass og være på topp i kundetilfredshet, skaper stolthet.
– Når så mange av passasjerene våre gir uttrykk for at de er fornøyde med Flytoget, er det klart det smitter over på oss som jobber her. Det er med på å gjøre Flytoget til en populær arbeidsplass og gjør oss stolte av arbeidsplassen vår, sier Skybak.
Hun mener at stoltheten alltid har sittet i ryggmargen blant alle som jobber i Flytoget.
– Flytoget er bare 10 år, og da det var nytt og flott fikk vi mye oppmerksomhet. Utfordringen har vært å holde stoltheten ved like og videreutvikle følelsen. Det går opp og ned i alle virksomheter, poenget er at det er en rød tråd og helhet i det arbeidet vi gjør. Stolthet handler om opplevelsen av å bli investert i og bli godt ivaretatt, og begge deler streber vi etter, sier Skybak.
 

Verdibasert ledelse har fokus på:

 • Tydelighet: all informasjon skal gis på en forståelig og tydelig måte, og krav og forventninger skal være klare.
 • Resultatorientert: Gode resultater avhenger av god planlegging og gode prosesser. Hver enkelt medarbeider skal ha klare mål å strekke seg etter.
 • Tilgjengelighet: Flytogets ledere er synlige og til stede, de lytter og er åpne for tilbakemeldinger.
 • Samspill: Man skal gjøre hverandre gode og bidra til at den enkelte lykkes. Hver enkelt medarbeider skal behandles med respekt og tas på alvor.
 • Opplæring: Alle som ansettes i Flytoget gjennomgår et introduksjonsseminar for å få god innsikt i organisasjonen og produktet. Deretter følger jobbopplæring, som for flytogverter og flytogførere betyr egne kurs.  Det er femukers kurs som inneholder opplæring innenfor sikkerhet, service og teknikk samt en praksisdel. Videreopplæring skjer kontinuerlig ved behov.
 • Informasjon: For å sikre informasjonsflyten i Flytoget, holdes det også jevnlige informasjonsmøter og samlinger.

 • 291 ansatte
 • 120 flytogverter
 • 95 togførere
 • Resten er servicesjefer, kundeveiledere og administrasjon
 • Snittalder 38 år (kvinner 34 og menn 41)
 • Lik kjønnsfordeling