Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Før var det renholderne som var årsaken til det høye sykefraværet i teknisk sektor i kommunen – slik er det ikke lenger! Sykefraværet er halvert det siste året.

Ranveig Knudsen, er verneombud og renholdsleder. Fordi renhold ble eget verneområde i fjor, har hun fast sete i miljøgruppa i teknisk sektor. Og det er hun veldig fornøyd med.

– Kommunaldirektøren i teknisk sektor leder miljøgruppa, så veien til ledelsen i kommunen er kort. Det er lettere å oppnå forståelse for renholdernes behov og situasjon og muligheten for å påvirke er større, sier Knudsen.

Først nedtur

Renholderne i kommunen har vært gjennom flere tunge tak de siste årene. I 2003 ble bemanningen betraktelig redusert. Noen stillinger forsvant ved naturlig avgang, andre måtte flytte på seg. Færre renholdere måtte gjøre samme jobben og ved sykdom ventet kommunen 16 dager før det ble satt inn vikar. Det var tøft og stressende og sykefraværet steg. I 2004 lå det på 16,3 prosent. På samme tid avgjorde kommunen at renhold skulle konkurranseutsettes, og renhold kom i en bestiller- og utførerrolle. Det hadde ingen positiv effekt på arbeidsmiljøet, og sykefraværet steg ytterligere – til 17, 5 prosent i 2005. Det var mange langtidssykmeldte som ikke klarte jobben og flere ble uføretrygdet.

Så opptur

Etter dette har pila pekt oppover. Nå er alle renholderne organisert i teknisk sektor som egen renholdsgruppe, som igjen er delt inn tre soner med egen leder. Renholdet gjøres på dagtid, ikke som før, i folketomme lokaler om ettermiddagen eller kvelden.

– Før var vi en usynlig gruppe som ble lite verdsatt. Selv om vi er en del av kollegiet på plassene vi jobber, har vi vår egen gruppe. I høst startet vi med kurs medarbeiderskap, vi hadde kurssamlinger i arbeidstiden og begynte å bli kjent med hverandre, sier Rita Råstad, renholder og plasstillitsvalgt for Fagforbundet. Knudsen legger til:
– Vi er blitt mer styrket som gruppe, det har gitt oss trygghet, vi blir tatt hensyn til og verdsatt. Dette henger også sammen med at det ble slutt på 16 dagers vakanse ved sykdom. Nå er vikar på plass innen tre dager. Vi har fått flere renholdsmaskiner og har som mål å skaffe flere. Maskinene gjør arbeidet mye lettere.

Daglig trim

Strekk og tøy i arbeidstida er resultatet av et forslag fra miljøgruppa i teknisk sektor. Det gikk til topps i AMU og nå er det lov å sette fra seg vaskeutstyret og ta en pause med strekk og tøy. Renholderne har fått bistand fra fysioterapeut for å komme i gang. Nå henger det plakater rundt omkring som viser øvelsene og minner renholderne på å ta seg tid til en økt hver dag.

– På de store arbeidsplassene kommer andre og vil være med. Nå er det vi renholdere som er pådrivere - det morer oss at vi er blitt så synlige, humrer Knudsen.
Tom Jørnsen leder Bygningsservice som renholdsgruppa er organisert under. Han er hovedansvarlig for å følge opp renholdslederne.

– Det er ro i rekkene nå, arbeidssituasjonen har stabilisert seg og bestiller synes vi gjør en god jobb. Med renhold om dagen er det lettere for renholdslederne å følge opp, de sosiale forholdene er mye bedre og det er enklere å fange opp ting som ikke fungerer, mener Jørnsen.