Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Ved Hydro i Sunndal har sykefraværet i flere år ligget rundt fire prosent. Elektrolyseavdelingen i bedriften har det laveste sykefraværet, selv om de kanskje har de tyngste og mest krevende oppgavene, sier Eva Heidi Lund Silseth. Det er spesielt.

Systematisk og langsiktig arbeid

Systematisk og intensivt arbeid innen helse, miljø og sikkerhet over år ligger bak resultatet, sier Jon Kristian Schnell. Vi jobber langsiktig og for en bærekraftig, balansert utvikling både med hensyn til ytre miljø, arbeidsmiljø og økonomi. Dette er ikke floskler, men helt grunnleggende for vår virksomhet og i det daglige arbeidet. De tre hensynene gir et bredt perspektiv på det vi holder på med, og krever seriøst arbeid.

Meningsfulle jobber viktig

Sykefravær er et tegn på hvordan situasjonen er. Vi har en ganske flat struktur her, med stor grad av medvirkning og involvering. Arbeidsoppgavene er til dels kompliserte og forutsetter god opplæring og fordelt ansvar. Dette er en fabrikk, og å sette sammen oppgaver til en meningsfull jobb er en utfordring vi arbeider med hele tiden, sier Silseth.

Godt partssamarbeid

Alf P. Moen og Schnell trekker spesielt frem viktigheten av et godt partsamarbeid. Vi er enige om å finne konstruktive løsninger og det gjør vi også. Aluminiumsverket har tatt noen enorme steg siden oppstarten i 1954. Både produksjonsmåter og synet på hva som kan være helseskadelig har endret seg betraktelig. Nytt, moderne produksjonsanlegg sto ferdig i 2004. Nye renseanlegg alene kostet over en milliard kroner. Luftforurensning både utenfor og innenfor hallene, er nå et minimum av det den engang var. Såkalt hallastma, som alt for mange var plaget av, er nå så godt som borte.

Fokus på tilrettelegging og aktivitet

- Det er ikke sundt å være sykmeldt, sier vi her. Derfor har vi stor oppmerksomhet på individuell tilrettelegging og aktivitet under sykefravær, på rutiner og at kompetansen blant ledere er på plass. Informasjon er gitt til alle og tillitsvalgte har spesielt forklart medvirkningsplikten til sine medlemmer. Den største fordelen med IA-avtalen (avtale om et mer inkluderende arbeidsliv) er at vi er blitt dyktigere til å dokumentere det vi gjør. På den måten har vi en høyere kvalitet i sykefraværsarbeidet nå enn det vi hadde før.

Aktuelle tiltak

  • Bedriften gjennomfører grundige risikovurderinger ved bruk av verktøyet WERA som i stor grad er utviklet i Hydro. Målet er å bli kvitt alt arbeidsrelatert sykefravær, noe de klarte første gang i 2007.
  • Øke og bruke innrapporterte nestenulykker som grunnlag i det forebyggende arbeidet.

Kommunikasjon og vilje til samarbeid

Utvikling innebærer noen ganger også omstillinger og nedbemanninger. Å trekke opp en stålbjelke er lett, men å få folk til å forandre seg er mye vanskeligere, er Schnells illustrasjon på dette. Gode prosesser er avhengig av god og åpen kommunikasjon og vilje til konstruktivt samarbeid. Derfor er partssamarbeidet en klar suksessfaktor.

Møte med vanskelige tider

Sviktende etterspørsel etter aluminium har medført varsler om permitteringer som berører mer enn ti prosent av de ansatte. Hydro har løst dette gjennom partssamarbeidet og solidarisk ved rullerende femukers permitteringer. Hydro berømmer samarbeidet med NAV Sunndal som har planlagt eget kontor inne på verket, slik at ordningen kan administreres på en smidig måte. Dette er med og styrker samholdet, og vi kan bedre komme oss gjennom vanskelige tider enn det vi ellers ville ha gjort.

  • I aluminiumsproduksjonen ved Hydro i Sunndal er det rundt 1000 ansatte. Virksomheten har de senere årene bygget moderne produksjonslokaler og renseanlegg. Produksjonen er organisert etter en femskifts-plan, satt opp i samarbeid med forskere i SINTEF. Virksomheten er en hjørnesteinsbedrift og større nedbemanninger vil berøre lokalsamfunnet i tilsvarende grad.