Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Da Lardal kommune ble IA-virksomhet i 2004, var målet ikke å overstige 4,9 prosent i totalt sykefravær. Kommunen har nesten nådd målet. Jevnt og trutt IA-arbeid over tid er årsaken til det lave fraværet.

– Sykefraværet har ligget mellom 5,3 og 4,7 prosent i flere år. I dag har vi et totalt sykefravær på 5,1 prosent, sier Eva Holth Patell, rådgiver på personalsiden.

Hun leder et IA-utvalg med representanter fra ledergruppa, hovedtillitsvalgte og hovedverneombud som holder øye med sykefraværsstatikken og innhenter gode ideer til tiltak i arbeidet med sykefraværet. Første tiltak var lik informasjon til alle, med samlinger for alle ansatte og brosjyremateriell. Det har blant annet handlet om:

  • sykefraværsrutiner
  • hva oppfølgingsplaner og aktiv sykmelding innebærer
  • at egenmelding er like god dokumentasjon på fravær som sykmelding fra lege

Full oversikt

Enhetslederne har full oversikt over hvorfor folk er syke og kan kommentere statistikken sin i blinde: to med ødelagt ankel, to gravide og én som fikk nytt kneledd i forrige uke. 

– Lederne kjenner sine ansatte, sier Patell.

Kommunen har jobbet mye med omdømmebygging de siste årene, og den prosessen har bidratt til å videreutvikle organisasjonen og bygget lagfølelse blant kommunens 230 ansatte. Alle har deltatt på fellessamlinger hvor de på tvers av enheter har meislet ut hva de vil stå for å strekke seg etter. Fellessamlingene har også gjort at de ansatte har sett kommunens arbeid under ett og ikke bare den enheten de ser daglig.

Individuelle mål

– Det skal lønne seg å gjøre en innsats og være løsningsorientert, sier Inger Anne Speilberg, rådmann. Hun mener det er viktig å gi folk ansvar og være tydelige på hva man forventer og hva som er den enkeltes forpliktelser. Alle i staben har for eksempel et mål for arbeidet gjennom året. Kommunen utvikler tydelig lederskap gjennom lederopplæring og verdsetter åpen og direkte lederstil ved rekruttering.