Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

– Når ansatte tar initiativet til sin egen oppfølgingsplan før de går til legen, har vi kommet langt, sier Geir Are Nyeng, personalsjef i Åfjord kommune. Han sikter til Pleie- og omsorgstjenesten hvor den slags ikke er uvanlig.

Det forteller om et godt forankret IA-arbeid og stor tillit mellom ansatte og ledelse. Siden kommunen ble IA virksomhet i 2004, har sykefraværet gått ned. Systematikk og rutiner i oppfølgingen av sykmeldte er for lengst på plass og innarbeidet hos avdelingslederne, samarbeidet med NAV og fastlegene er godt og det er stort fokus på arbeidsmiljøet.

Likevel vil verken personalsjefen eller rådmann Kjell Inge Skaldebø at kommunen skal framstilles som et glansbilde.

– Sykefraværet går opp og ned. Systematisk arbeid nytter, men det avhenger også av flaks med ansatte som har god helse. Vi har avdelinger med høyt sykefravær, men det er lavest i helsetjenesten, sier Skaldebø.

Dialogmøter for rask avklaring

Kommunen var tidlig ute med å etablere attføringsutvalg og der foregår dialogmøtene nå.  Her møter den sykmeldte sammen med nærmeste leder, personalsjef, fastlegen og NAV lokalt. Ved behov møter også bedriftshelsetjenesten. Til og begynne med følte de ansatte at det var litt skummelt å sitte ansikt til ansikt med så mange. Nå er det avmystifisert og har ført til større åpenhet i organisasjonen.

– Det er blitt en positiv arena basert på tillit hvor vi snakker direkte og åpent om situasjonen til den sykmeldte og hva vi kan bidra med. Det er en stor fordel å ha med fastlegen, han kan svare der og da på spørsmål som dukker opp og hjelper ofte til med å finne løsninger og tiltak som passer til den sykmeldte. Legen kan også bidra til at den sykmeldte erkjenner og bedre forstår sin egen situasjon, sier Nyeng.
Møtene i Attføringsutvalget gjør det mulig å løfte saken ut fra arbeidsplassen der vedkommende jobber og vurdere utprøvning på andre kommunale enheter. – Poenget er at vi kommer fram til en rask avklaring og kommer videre, sier han.

IA-arbeidsgruppe holder trykket oppe

Selv om IA-arbeidet er en del av lederansvaret, har kommunen en egen IA-arbeidsgruppe som holder konstant fokus på sykefraværsarbeidet. Der sitter personalsjef, sektorsjef, NAV lokalt og tillitsvalgte. Gruppa går ikke inn i enkeltsaker, men jobber på systemnivå med utvikling av rutiner, setter i gang nye tiltak osv.

– At tillitsvalgte er representert i gruppa gir en viktig forankring i de ansattes organisasjoner. Å spille på lag med de tillitsvalgte må til for å lykkes, mener Nyeng. Et par ganger i året arrangerer kommunen dagssamlinger for ledere, hovedtillitsvalgte og hovedverneombud. Kontaktpersonen fra NAV Arbeidslivssenteret i Sør-Trøndelag kommer og er tilgjengelig for den som ønsker å ta opp problemstillinger eller få individuell veiledning.

– Selv det beste system er nytteløst om ikke lederen tar tak og følger opp, sier personalsjefen.