Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Målbevisst satsing på reduksjon av sykefraværet ga gode resultater ved Rica Hotel Karasjok i Finnmark.

Stor egeninnsats, tid og penger ga resultater. Ett år etter er den samlede nedgangen i sykefraværet på 38 prosent. Det er formidabelt.

Direktør John Arne Mathiesen berømmer de ansatte på hotellet for å ha bidratt til den kraftige reduksjonen i sykefraværet. – Det er snakk om langsiktig og hardt arbeid, og det er et teamarbeid som alle i organisasjonen må bidra til, sier han.

Krever mot, fokus og vilje

– Vi er tøffe både overfor de ansatte og overfor NAV, forteller Mathiesen. – Det handler blant annet om å tørre å ta konflikter, tørre å stille spørsmål ved ting og tørre å utfordre de ansatte i forhold til for eksempel behovet for sykmelding.

Den store utfordringen for hotellet i Karasjok er begrenset tilgang på fagfolk. Hotellet har en samisk profil som også speiles av de ansatte. – Derfor er vi er nødt til å ta godt vare på de medarbeiderne vi har og sørge for at de kan være i jobb.

Arbeidsmiljøkartlegging la grunnlaget

Rica Finnmark ble IA-bedrift i mai 2008, og for å komme i gang tok de en arbeidsmiljøkartlegging. Denne har vært det viktigste grunnlaget for arbeidet de har gjort med sykefraværet. Resultatene ga bedriften flere områder å jobbe med.

 • Å skape mer sosialtilhørighet
 • Investere i utstyr for å redusere belastninger
 • Jobbe med å tilrettelegge arbeid til sykmeldte.

Større ansvar på de ansatte

Et av de store prosjektene var å legge mer ansvar på de ansatte. – Vi har hatt stor åpenhet om sykefraværstallene og hva vi sammen kan gjøre for å redusere fraværet. Vi har møter med de ansatte der vi snakker om dette. Disse har bl.a. blitt gjennomført med bistand fra Arbeidslivssenteret og DIN HMS (BHT). Disse to har vært meget sentrale og viktige støttespillere, sier Mathiesen.

Samtaler og tilrettelegging

Når de ansatte på hoteller kommer med sykmelding blir de umiddelbart innkalt til samtale. De er blitt tøffere på å utfordre folk på om de kan være på jobb hvis arbeidet blir tilrettelagt.  – Vi opplever at de ansatte nå har vent seg til at det blir stilt spørsmål ved om det er nødvendig å være hjemme selv om det er enkelte oppgaver de ikke kan utføre, sier direktør John Arne Mathiesen.

Fleksibilitet og oversikt over alternative oppgaver

– Vi er flinke til å finne alternative arbeidsoppgaver og har en liste over disse.  Vi jobber hele tiden med fleksibilitet og det å kunne bruke folk på flere steder. Når folk ikke er i stand til å utføre sine vanlige oppgaver er det enklere å sette de til alternative oppgaver. Dersom vi ser at det ikke finnes alternative oppgaver, og at folk ikke kan komme tilbake i vanlige arbeid tar vi det opp med vedkommende.

Leder på skolebenken

Direktøren kan oppfattes som streng, men tillitsvalgt Siw Johansen presiserer at han ikke er det. – Han hjelper og støtter og kan også finne på å sende folk hjem fra jobb når det ser ut til å være det beste.

Mathisen sier det er svært viktig å være trygg på lovverket i dette arbeidet. Han har selv gått på HMS-kurs for å lære hvilke lover og regler som gjelder. I den forbindelse har rådgiver Tone Øverjord ved NAV arbeidslivssenter i Alta vært en viktig støttespiller.

Fokus og ansvarsdeling

– For å opprettholde den gode trenden må det jobbes hardt. Dette er ikke et arbeid som kan avsluttes, vi må jobbe med det hele tiden. Vi må få de ansatte til å ta sitt ansvar og vi i ledelsen må ta vårt ansvar. Vi har brukt både penger og tid på arbeidet, men vi har fått tilbake i redusert fravær. Og ikke minst har dette vært et teamarbeid og om langsiktig og hardt arbeid innad i organisasjonen som over tid gir resultater.  Mathiesen kjenner stolthet over sykefraværsarbeidet. Han kaller det en ”gledessak”. De gode tallene underbygger det. Når vi spør hvem som har bidratt til det gode resultatet er han ikke i tvil – alle ansatte har bidratt! Det er de som skal ha æren.

Andre faktorer som har vært viktig:

 • Skape mer sosial tilhørighet
 • Felles trening
 • Grilltur med fokus på hele familien, spesielt barna
 • Vi forsøker å gjøre ting sammen.
 • Vi ser hverandre i større grad, bl.a ved at vi sier hei til hverandre om morgenen
 • Investert i utstyr for å redusere belastninger
  • Konkrete investeringer som resultat av arbeidsmiljøkartleggingen
  • Lift til vedløfting. Hotellet fikk tilretteleggingstilskudd for å investere i en lift som brukes til å løfte veden opp hotellets tre etasjer.
  • Teppebankere til stuepikene
  • Vi har investert i en stor steamovn på kjøkkenet i Storgammen og nå slipper kokkene og øvrig betjening å løpe mellom hotellet og gammen ved arrangementer.