Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Havna Service på Sortland er en bensinstasjon med butikk, gatekjøkken og serviceverksted. Virksomheten har halvert sykefraværet siden høsten 2002 og samtidig gitt personer med redusert funksjonsevne mulighet til å jobbe. Systematisk arbeid med arbeidsmiljø, rekrutteringspolicy og rutiner har gitt resultater.

Havna Service har 30 ansatte, de fleste i fulltidsstillinger og noen på deltid som helge- og ekstravakter. Da bedriften ble IA-virksomhet i 2002 var sykefraværet på nesten 15 prosent, og noe måtte gjøres.

– Vi startet med å revidere rutinene for oppfølging av sykmeldte, sier avdelingsleder og ansvarlig for daglig drift og personalet, Katrine Haug Pettersen.
Hun fikk de ansatte med i prosessen. Det gjorde at de nye rutinene og konsekvenser ved å ikke følge dem, ble godt kjent blant personalet. De gamle rutinene hadde vært en godt bevart hemmelighet.

– Nå er det sjelden at rutinene ikke overholdes, sier hun.

Haug Pettersen nevner også at IA-arbeidet gjorde dem bevisst på at en grundig ansettelsesprosess er viktig.
 
- Vi har jobbet systematisk med intervju og sjekker referanser nøye. Det har bidratt til en mer stabil arbeidsstokk som har lagt grunnlag for bedre arbeidsmiljø og lavere sykefravær, sier hun.

Dialogen som verktøy

For noen år siden var Havna Service med i "Dialogen som verktøy", et prosjekt i regi av NHO.

– Vi hadde stor nytte av dette prosjektet. Samtaletrening i grupper var utviklende og vi fikk innspill til nye rutiner. Ressursene som ble satt av til dette, fikk vi igjen i fullt monn senere i arbeidet med sykefraværet, sier Berit Elvan, personalrådgiver ved Havna Service.

Både Elvan og Haug Pettersen oppfordrer andre bedriftsledelser til å bruke ressurser på utviklingsarbeid selv man ikke ser resultater over natta. God ledelse innebærer forutsigbarhet og konsekvens, og klare rammer og rutiner er viktig. Oppfølging og dialog med medarbeiderne er en annen side av samme sak.

Gode hjelpere

– Vi hadde god støtte i bedriftshelsetjenesten vår, spesielt i starten av arbeidet. Gjennom den møtte vi andre virksomheter, diskuterte aktuelle temaer og fikk hjelp til tilrettelegging i enkeltsaker.

Etter at Havna Service ble IA-virksomhet har de hatt stor nytte av rådgiveren fra arbeidslivssenteret i Nordland, både med kurs og bistand i vanskelige enkeltsaker.

– Hun er tilgjengelig når vi trenger henne og hun leverer det hun lover, roser Haug Pettersen. 

Inkluderende rekruttering

Havna Service har i beste IA-ånd ansatt og tilrettelagt en arbeidsplass for en person med nedsatt funksjonsevne, og de har ansatt to innvandrere med minoritetsbakgrunn. I tillegg har de ansatt en tidligere sjømann i 40-årene, yrkeshemmet i forhold til sjømannslivet, men fungerer utmerket ved Havna Service. Bedriften har tatt vare på sine egne, samtidig som den har rekruttert inkluderende.
 
- Et råd på tampen fra Haug Pettersen: Det er lurt å forberede og bearbeide medarbeiderne og arbeidsmiljøet på å ta imot nye medarbeidere som skiller seg ut, enten det gjelder funksjonsevne, kultur, språk eller alder.