Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mottoet til Aker Kværner Cold Bending er enkelt – bry deg. Industribedriften med 104 ansatte har fokus på arbeidsmiljø og trivsel.

I dag er sykefraværet stabilt under tre prosent, og arbeidsstokken er både internasjonal og inkluderende. Bak det hele står også en bevisst produksjonsleder som tar hver enkelt ansatt på alvor, med hjemmebesøk om nødvendig.
 
– Glem flotte ord og handlingsplaner – gjør jobben! Sidsel Dahl Bjørgvik er klar på at IA arbeid ikke er noe en leder kan delegere..

IA-viktig for å lykkes

Bedriften møter hard konkurranse, strenge krav til inntjening og strever med å få nok arbeidskraft. Likevel; ordrebøkene er fulle, og de tjener penger. Da kan det også være en utfordring å bevare både lavt sykefravær og godt arbeidsmiljø.
 
– Aktivt IA-arbeid er et viktig fundament for å lykkes. Vi dyrker den positive sirkelen, sier Bjørgvik. Hun er tydelig i sin kommunikasjon og tar hver enkelt ansatt på alvor.  

Inkluderende menneskesyn

Her kommer mottoet "Just care" inn. Det er rett og slett ikke noe hokus pokus. Det gjelder å bry seg.
 
– Vårt menneskesyn er at ingen er bare det du ser, sier Sidsel Bjørgvik. – Har vi tro på folk, og gir dem muligheter så blomstrer de.
 
Bedriften har for eksempel gitt ungdom på skråplanet nye sjanser til å lykkes. De har ansatt to medarbeidere med helseproblemer. Den ene er omskolert til ingeniør, den andre fikk endret arbeidsoppgaver og gikk fra å være 100 prosent sykmeldt til å bli en viktig ressurs i bedriften og har ikke vært borte en dag. Åpenhet og gjensidig tillit er viktig. Og bedriften signaliserer tydelig at det faktisk er lov til å være syk.

Alt er mulig

Bedriften bruker NAV og tilretteleggingstilskudd aktivt for å gjøre hverdagen lettere for arbeiderne. De har oppgradert maskiner slik at ansatte med ryggprolaps skal kunne jobbe videre. De har arrangert norsk kurs for døve da de oppdaget at store lese- og skrivevansker ga arbeideren problemer med å håndtere jobbeskrivelser. De tilrettelegger for de som trenger en slakke i hverdagen, og de som har "lagt igjen" helsa si gjennom mange år, skal selvfølgelig få tilpasset arbeidsoppgaver.
–Vårt inntrykk er at alt er mulig med NAV, sier Bjørgvik.  

Hjemmebesøk

Sidsel Dahl Bjørgvik drar til og med på hjemmebesøk om nødvendig.
 
– Jeg opplever at den som får besøk setter pris på det. Vi forsøker å skape en kultur der folk vet at de blir tatt vare på.
 
Dette fikk de prøvd ut i praksis da en av de ansatte utviklet et rusproblem. Det taklet de i nært samarbeid med BHT.
 
– Vi har klart å skape et inkluderende arbeidsmiljø der alle bryr seg, og der vi liker at vi er forskjellige, sier tillitsvalgt Terje Formo.
 
– Det er lite konflikter, men når de kommer er vi flinke til å ta tak i det før det sprer seg. Da setter vi oss ned og snakker sammen.
– Klarer man å få til en inkluderende bedriftskultur blir alt så mye enklere, sier Bjørgvik.

  • Utfører kaldbøying, rørlegging, sveising og trykktesting.
  • De har en kompetent arbeidstokk som få kan matche.
  • Kaldbøyingsteknologien er spesialutviklet for offshore, og er derfor unik i verdenssammenheng.
  • 104 ansatte
  • Utfører kaldbøying, rørlegging, sveising og trykktesting.
  • Omsetning på 92 mill i 2006.konkurrerer om oppdrag verden over