Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

KiMs har i samarbeid med NAV arbeidslivssenter Oppland nettopp avsluttet et vellykket IA-prosjekt. – Vi tok oss god tid i analysefasen, understreker de ansvarlige IA-rådgiverne.

IA-prosjektet hos KiMs startet i 2009, med mål om å styrke IA-arbeidet og å få ned sykefraværet.

Hjelp til selvhjelp

For å styrke IA-arbeidet har bedriften fått opplæring i en strukturert arbeidsmetode. Gjennom den klassiske prosessen med analyse, plan, tiltak og evaluering skal bedriften jobbe kontinuerlig og målrettet med IA. NAVs rolle har vært å støtte innføringen og den første gjennomgangen av prosessen. Målet har vært at denne måten å arbeide på skal sitte i ryggmargen når prosjektperioden er over.

– Dette har lykkes, sier Elisabeth Korssjøen og Svein Trondsen, de to ansvarlige IA-rådgiverne fra Arbeidslivssenteret. – KiMs har virkelig gått inn for prosjektet. De har blitt mye mer bevisst på IA og har tilegnet seg en arbeidsmetode de kan nyte godt av i den fremtidige videreutviklingen av organisasjonen.

Tålmodig

Mye tid ble satt av til analysefasen, noe rådgiverne tror har vært utslagsgivende.
– Det gjelder å bruke god tid til å finne ut hva som fungerer og hva som må forbedres. Dette krever tålmodighet, men bidrar til høyere kvalitet på prosjektet og tiltakene, sier Korssjøen.
– Vi er en action-fokusert bedrift, sier Arnstein Hals, HMS-sjef i KiMs. – NAV holdt oss igjen og fikk strukturert prosjektet.

Sykefraværet hos KiMs har gått ned fra 14% i januar 2009 til 6% i april 2010.