Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Da ledelsen satte i gang kampen mot sykefraværet allierte de seg med hovedtillitsvalgt Eva Jenssen. Sammen snudde de den vanskelige sykefraværssamtalen til den gode samtalen.

– Dette er kanskje den mest takknemlige jobben jeg har hatt, sier Eva Jenssen. 

I ett halvt år fungerte hun som IA-konsulent i halv stilling og var med på mellom 50 og 60 medarbeidersamtaler der den ansatte hadde vært borte fra jobb i 52 uker eller mer. – I utgangspunktet skal man da vurdere arbeidsforholdet til den ansatte. Dette valgte vi å se bort fra. Det vi ønsket i første omgang var å finne ut om det var mulig å tilrettelegge slik at vedkommende kunne komme tilbake på jobb.
 
Mange ble skeptiske da de fikk innkalling til møte. For de var jo syke og hadde levert sykmelding. – Da vi presiserte at vi slettes ikke ønsket å bli kvitt de, men tvert i mot ønsket de tilbake i jobb, ble de overrasket.

Se mulighetene

– Vi snudde samtalen fra å dreie seg om "hvor syk er du" til "hva er det mulig for deg å gjøre selv om du har vondt", forklarer Eva Jenssen. Dette ga også folk trua på at det er mulig å komme tilbake i jobb. Siden ISS tilbyr et bredt spekter av tjenester gir det anledning til intern rehabilitering. Eva Jenssen nevner en renholdsarbeider som var 100 prosent sykmeldt på grunn av slitasjeskader og forkalkninger etter over 20 år i renholdsbransjen. Det var like før hun fikk omskolering utenfor bedriften, da hun ble koblet mot kantinedrift som ISS også har. I dag jobber hun 100 prosent med dette og er såre fornøyd. Andre eksempler viser at hvis det er mulig å slippe de tyngste jobbene, som mopping, kan mange utføre resten av jobben sin fint. – Det er om å gjøre å bry seg, se de ansatte og være villig til å legge til rette. Og jo tidligere vi kommer inn, dess raskere kan man hjelpe folk, og kanskje unngå langtidssykmelding og at i verste fall må slutte.

Ufarliggjøring

I tillegg til å ta sykefraværssamtaler sammen med personallederen og avdelingslederen brukte Eva Jenssen også mye tid på å ufarliggjøre denne typen samtaler overfor resten av lederne. Til dette benyttet de folk fra trygdeetaten og et konsulentselskap med psykolog. – Det skal være mulig å snakke med syke folk, og høre hva de tenker i forhold til jobben, uten at du som leder føler du trår over en grense, sier Jenssen. Som leder må du bry deg og involvere deg i dine ansatte. Det er mulig uten å fokusere på sykdom. Da er det også lettere å få tillit og snakke sammen.
 
ISS har verken tryllet eller hekset for å få ned sykefraværet så mye som de gjorde. – Vi innså at vi hadde en utfordring og derfra har vi tatt i bruk rutinene som har vært der hele tiden, og satt fokus på dette. I tillegg har vi satt de ansatte først – ledelsen bryr seg og viser at de gjør det. For uten friske og motiverte ansatte gir vi heller ikke god service, og det er jo det vi lever av, sier Jenssen.

I dag mener hun at ISS har et bra system i forhold til oppfølging av sykefravær. – Men det må nok opp på agendaen med jevne mellomrom for å holde fokus, avslutter hun.