Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Den første evalueringen av prosjektet så langt er nå gjennomført med lederne i de berørte enhetene i Trondheim.

En sentral brikke er dataverktøyet GAT turnus, som bidrar til at man får et verktøy i oppfølgingsarbeidet. Oversikt over gravide, oppfølgingssamtaler og tilretteleggingstiltak skal utarbeides og legges inn i programmet.
 
Erfaringene herfra vil bli tatt med videre når prosjektet utvides til å gjelde en ny bydel i Trondheim.
 
Her kommer et knippe synspunkter fra evalueringen.

 • fint at oppfølgingen av gravide er satt i system, og at man har fokus på at også gravide skal ha oppfølging
 • lederne føler seg styrket i forhold til å gjennomføre samtaler
 • det er forskjellig hvilken type tilrettelegging hver enkelt trenger
 • det er fint at noen utenfra er involvert i samtalene
 • det oppleves positivt at man har informasjonsmøter om prosjektet til alle ansatte; får reflektert rundt dette med tilrettelegging og hvordan dette påvirker arbeidsmiljøet
 • de gravide opplever i hovedsak prosjektet positivt i forhold til å bli sett av sin leder og at temaet sette på dagsorden
 • legene bør kobles på i dialogen om tilrettelegging/oppfølging på et tidlig tidspunkt

Utfordringer:

 • Vær bevisst på måten man introduserer oppfølgingsplanen på i samtalene
 • Når man har flere gravide på en gang blir det vanskeligere å legge til rette; går ut over de som er friske
 • Vi må være oppmerksomme på at vi ikke sykeliggjør de ansatte når de ikke er sykmeldte, og ikke har behov for tilrettelegging.
 • Mange opplever at de gravide får fritak av vakter på helg og kveld; en utfordring i forhold til resten av personalet. Bli flinkere til å bruke tilretteleggingstilskuddet til å sette inn vikar sammen med den gravide på helg/kveld for å avlaste i de tyngste oppgavene