Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Et flott tilbud

De 11 gravide som var med i prosjektet var samstemte i at tilbudet burde videreføres: Det var fint med oppfølging av jordmor som er på huset og trygt og godt å ha mulighet til å kontakte jordmor direkte. Og det ble mindre reising på oss. Det ble også trukket fram i evalueringen at trekantsamtalene skapte en naturlig ramme rundt temaet tilrettelegging og at det var lettere å ta opp ønsker og behov siden det var satt av tid.

Monica Vangen var en av de gravide som var med i prosjektet. I dag er hun på besøk med tulla si på tre måneder. Hun er sykepleier og fulgte turnusen sin med bare nattevakter gjennom hele svangerskapet.
– Jeg hadde glede av trekantsamtalene med jordmor og lederen min. Jeg ble mer bevisst på hva svangerskapet ville gjøre med kroppen og hva som kunne forebygges. Jeg var sprek hele tiden og trengte egentlig ikke så mye tilrettelegging, kun litt reduksjon i arbeidstiden mot slutten. Det var andre som syntes det var tungt på mine vegne, men jeg følte meg trygg.
Jeg var motivert for å stå i jobb, og var heldig som ikke hadde bekkenløsning eller andre plager. På vakt hjalp vi hverandre i tunge situasjoner, og når det var to gravide på jobb samtidig – som det faktisk var, hentet vi hjelp fra en annen post, forteller Monica Vangen.

Slipper å argumentere

Hilde Hammerås er sykepleier og gravid i femte måned nå. Hun nyter godt av erfaringene fra prosjektet og videreføringen av tilbudet. Snart skal hun ha sin andre trekantsamtale. Hammerås har fått fritak fra nattevakter og tunge oppgaver.
– Det er deilig å slippe å argumentere for å unngå tunge løft og for å slippe de pasientene som krever mest. Holdningen om å ta hensyn til gravide er godt innarbeidet og etablert i avdelingen, sier Hammerås.