Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Genuin interesse for mennesker ligger bak godt arbeidsmiljø og stabilt lavt sykefravær gjennom flere år ved Seksjon produksjon og kontroll i TrygVesta i Bergen.

– En god leder må være tilstede for sine ansatte og må ha genuin interesse for mennesker og de ressursene man er satt til å forvalte. Lederen må behandle ansatte med respekt, og forutsette at ansatte ønsker å gjøre en god jobb. Det handler om å bygge opp tillit, sier Astrid Skaali Wolden, seksjonsleder i TrygVesta.

Bedre ledelse

Astrid Skaali Wolden og Rune Joensen, avdelingsleder, har de siste årene satt lederutvikling på agendaen i TrygVesta i Bergen. Det begynte med en avdeling som utmerket seg med høyt sykefravær, drøyt 12 prosent.
– Da vi oppdaget at dette ikke var en fraværestopp som skyldtes influensa, men et høyt sykefravær over tid, ble det en vekker for ledergruppa, forteller Joensen.
Enhetslederne startet opp med å spørre sine ansatte om årsakene til fraværet. Noe skyldtes stor arbeidsbelastning og førte til økt bemanning. Men gjennomgående opplevde medarbeiderne at lederne deres var fjerne og ikke tilstede blant dem, mange følte seg verken sett eller hørt av lederen sin. De kunne ønsket seg mer påfyll av kompetanse og de følte at statusen deres var lav i selskapet.
– Det ble begynnelsen på en bevisstgjøringsprosess blant både ledere og ansatte. Parallelt med at lederne hadde løpende dialog med de ansatte og kartla fraværsfaktorer, var de med på ledersamlinger for å bli bedre ledere, sier Joensen.

Gi fra seg makt

Noen måtte lære å gi sine ansatte større grad av ansvar og medbestemmelse. Wolden kaller det å gi fra seg makt. Samtidig kjørte TrygVesta en kampanje overfor ansatte for å bevisstgjøre dem til å ta større ansvar for egen helse, til å reflektere over hva arbeidet betyr for dem, hva som er årsaken til at de går på jobben, hva som gjør at de ikke gjør det og hvordan de selv kan ta ansvar og involvere seg mer i arbeidet. Det økte engasjementet og lysten til å gå på jobb.
– Ikke noe av dette ble gjort over natten, og vi er heller ikke mål. Men sykefraværet er lavt og produktiviteten er økt, sier Wolden og Joensen.
– Det dreier seg også om å rekruttere ledere som bærer interessen for mennesker i seg. Planverk og strategi kan læres, det å forstå og like mennesker er mer en egenskap man har eller ikke har, sier Wolden.

Viser omtanke

Ledelsen snudde etter hvert fokus fra de som var borte fra jobben til de som var tilstede. Oppmerksomheten ble rettet fra det som ikke ble gjort til å rose det som faktisk ble gjort.
– I dag er vi opptatt av å synliggjøre innsatsen til medarbeiderne. De ansatte får tilbakemeldinger på arbeidet sitt og lederne bestreber seg på å vise omtanke. Ofte er det små ting, som en blomst, frukt eller sjokolade, sier Joensen.
Joensen er også opptatt av det forebyggende personalarbeidet. I flere år har han hatt en sparringspartner i fysioterapeut Terje Bøe. Sammen har de utviklet en ledelsesstrategi som blant annet handler om å kjenne medarbeiderne sine så godt at det er mulig å sette inn tiltak før eventuell sykdom og slitasje inntreffer og NAV og helsesektoren kommer inn i bildet.