Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Med systematisk HMS-arbeid, nærhet mellom leder og ansatt og stor vekt på trivsel kan Østfold Energi skilte med et stabilt lavt sykefravær gjennom flere år.

De siste fem årene har det totale sykefraværet ligget mellom 1,8 og 3,3 prosent. Bak de lave tallene ligger et jevnt og godt personalarbeid gjennom mange år, ikke fantasifulle IA-prosjekter og skippertak.

– Vi kan ikke skryte av en nedgang i sykefraværet fra 16 prosent til fem, for der har vi aldri vært. I 2007 var det totale sykefraværet 3,3 prosent. Det er det høyeste på flere år og årsaken var en influensaepidemi. Fraværet har vi under kontroll – vi vet hva svingningene skyldes, sier Mette Qvortrup, personalsjef i Østfold Energi.

Gjensidig tillit

Østfold Energi var blant de første IA-bedriftene i landet, men hadde allerede da innført utvidet bruk av egenmelding med inntil åtte dager. Det førte ikke til hyppig mandagsfravær, og det var også få som tok ut alle åtte dagene.

– I bunnen ligger personalpolitiske retningslinjer som er godt innarbeidet. De bygger på gjensidig tillit og frihet under ansvar. Medarbeiderne blir verdsatt og sett i arbeidet sitt og de blir savnet når de ikke er til stede. Folk vet at det betyr noe at de er her, jeg tror det gjør at mange tar en hodepinetablett og går på jobben selv om formen ikke er på topp. Medarbeiderne trives, vi bryr oss om hverandre, er fleksible og hjelper hverandre, sier Helge André Solheim, som er verneombud. Og personalsjefen legger til:
– Vi er opptatte av å være en anstendig arbeidsgiver og behandle folk ordentlig. Å føle seg verdsatt og ivaretatt skårer veldig høyt i medarbeiderundersøkelsene våre. Ellers bruker vi resultatene til aktivt å forbedre det som de ansatte setter fingeren på, sier hun.

Tett på medarbeiderne

Bedriften er organisert i små enheter. Personalansvaret ligger i linjen, og mellomlederne har maks 20 personer å følge opp.

– Det er en lederoppgave å kjenne medarbeiderne sine. De ansatte kan blant annet drøfte lønn med sin nærmeste leder. Lederen lager en innstilling som er begrunnet ut fra prestasjoner og hvordan den ansatte fungerer på jobben. Innstillingen må lederen kunne stå for, og det krever både kunnskap og kjennskap til den enkelte, sier Qvortrup.

Qvortrup og Solheim mener begge at tett oppfølging får folk til å kjenne seg trygge.
– For noen år siden var vi gjennom en periode med omorganisering og nedbemanning. Vanligvis skaper det uro og mer sykefravær, det gjorde det ikke hos oss. Jeg mener det skyldes at folk hadde tillit til at vi sørget for dem på en eller annen måte. Bedriftshelsetjenesten var også forundret over at en nedbemanningsprosess gikk så smertefritt, forteller Solheim.

Østfold Energi er en av de største kunnskapsbedriftene i Østfold. Det er lav turnover, og det er mange søkere til ledige jobber. Mangel på arbeidskraft har bedriften ikke merket noe til.