Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Trivsel på arbeidsplassen er alfa og omega i Peppes Pizza. Grundig opplæring og tett oppfølging kan også ha bidratt til at Peppes hadde rekordlavt sykefravær i 2012.

Peppes hadde et legemeldt sykefravær i IA-bedriftene sine på 2,8 prosent de tre første kvartalene i 2012. Landsgjennomsnittet i tilsvarende periode lå på 5,5 prosent, mens det legemeldte sykefraværet i serveringsbransjen hadde et gjennomsnitt på 5,9 prosent.

Organisasjonssjef i Peppes, Kirsti Johansen, gleder seg over at sykefraværet bare er blitt lavere og lavere de siste årene. Hun forteller at det kan være mange årsaker til de gode tallene, men hun vil spesielt trekke frem bedriftshelsetjenesten.

– Peppes har en fantastisk bedriftshelsetjeneste med fast ansatt lege og to sykepleiere. Vi tilbyr alle våre restauranter over hele landet minst ett besøk av disse i løpet av året, forklarer Johansen.

Spesialist i arbeidsmedisin og lege i Peppes sin bedriftshelsetjeneste, Inger Lise Fjellanger, forteller at de er opptatt av arbeidsforholdene ute på arbeidsstedene.

– Alle våre ledere får grunnkurs i arbeidsmiljø og vi har full fokus på at de ansatte skal trives på jobb. Det handler om å se medarbeiderne og vise at du setter pris på den innsatsen de gjør, sier Fjellanger.

På scenen

Organisasjonssjef Kirsti Johansen forklarer at de ansattes helse og trivsel også er avgjørende for kundenes tilfredshet.

– Når du jobber i serveringsbransjen, må du yte fullt når du er på jobb. Det er som å gå på scenen, du må gi alt du har, sier Johansen.

– Vi ønsker selvfølgelig super service for våre gjester, men medarbeidernes trivsel kommer aller først. Du klarer nemlig ikke å yte full service til kundene hvis du ikke har det bra på jobb selv!

Opplæring og oppfølging

Det kan også spille inn på sykefraværet at Peppes har spesielt mange unge ansatte. De har derfor valgt å prioritere grundig opplæring.

– Når vi ansetter så mange unge ledere og medarbeidere, ser vi det som vår oppgave å lære dem ansvar og riktige holdninger. Vi viser dem at når du jobber, så går det ut over andre når du ikke kommer på jobb. Og hvis man er syk, må man alltid ringe direkte til nærmeste leder og gi beskjed, forklarer Johansen.

Når noen først er syke, satser de på tett dialog og oppfølging av dem som er borte.

– De fleste setter pris på en telefon fra jobben om hvordan man har det, og det kan være godt å vite at man er savnet på arbeidsplassen, sier Johansen.

Også under svangerskapspermisjon, ser de nytten av å beholde den tette gode dialogen, hvis de ansatte ønsker det. Da blir det lettere å holde seg oppdatert og enklere å komme tilbake.

IA i fokus

Bedriftslege Fjellanger forteller at omtrent halvparten av Peppes sine restauranter er IA-bedrifter som jobber for et inkluderende arbeidsliv.

– Vi merker at det er enklere å følge opp de ansatte i IA-bedriftene. Det er også lettere for lederne å ringe for å følge opp de sykemeldte. En god dialog er ofte avgjørende for å hjelpe folk fortere tilbake i jobb, sier Fjellanger, som også er med på dialogmøter hvis det er ønske om det.

– Dialogmøte 2 er svært viktig, ikke minst for å sette fart på hvilke avklaringer som gjenstår og bidra til at man raskere finner løsninger.

Hun undersøker da om de kan tilrettelegge arbeidet for at de som er syke skal kunne komme raskere tilbake. Samtidig stilles det strenge fysiske krav til jobbene på Peppes, så det er ikke alltid de har så mange tilretteleggingsmuligheter.

– Noen ganger har vi omplassert til salgssenteret vårt. Ellers er det dessverre ikke alltid man kan fortsette i jobben i Peppes med alle helseplager. Da arbeider vi heller for å hjelpe dem videre til et annet egnet sted, forklarer Fjellanger.

Flat struktur

På Peppes Sandvika Storsenter kjenner de ansatte seg godt igjen i de lave sykefraværstallene. Leder Ingrid Opsal (34) tror deres restaurant er med på å trekke sykefraværsstatistikken ned.

– Vi ligger nok på mellom 0 og 1 prosent, stråler lederen, som tror mye av årsaken kan være at Peppes har innført en flatere struktur enn tidligere.

– Vi ledere deltar og jobber sammen med de andre ansatte på kjøkkenet og i restauranten. Hver enkelt medarbeider blir sett, og vi er et team som står på sammen og koser oss på jobb, sier Opsal.

Hun har stor tro på at lederne slik er tydelig til stede og kan legge til rette for trivsel på arbeidsplassen.

– Du ser ikke folka dine hvis du sitter på kontoret, forklarer Opsal mens hun sammen med de øvrige ansatte har hendene fulle med å pakke ut esker og få orden på kjøkkenet igjen etter siste varelevering.

Unge og dedikerte

De ansatte i Sandvika er ganske typiske for Peppes: unge som har startet å jobbe i Peppes tidlig.

Eveline Lunde (20) er for eksempel vaktsjef, servitør og kokk på Peppes Pizza Sandvika Storsenter. Hun har jobbet her siden hun var 15 år gammel.

– Jeg kan ikke tenke meg å jobbe noe annet sted. Her har vi et godt arbeidsmiljø og har det gøy på jobben, da er det vel ikke så rart at sykefraværet blir lavt, sier Lunde.

Assisterende daglig leder ved Peppes i Sandvika, Truls Jacobsen(22), har også vært i Peppes i snart fem år og trives godt.

– Her er det kjempegøy, vi har det sosialt og det skjer noe hver dag, sier Jacobsen.

Samarbeidet med NAV

Bernt Fauske ved NAV Arbeidslivssenter Akershus er IA-rådgiver og konsernkontakt for Umoe-gruppen og Peppes Pizza. Han er imponert over innsatsen til Peppes.

– Dette er en bedrift som jobber systematisk og langsiktig. Hvert år lages en mål- og handlingsplan som beskriver planlagte tiltak. Som konsernansvarlig har jeg faste møter med bedriften der vi drøfter aktuelle tema der NAV kan bidra med veiledning og/eller økonomiske virkemidler, sier Fauske.

Inger Lise Fjellanger i Bedriftshelsetjenesten til Peppes forteller at de har stor glede av samarbeidet med NAV Arbeidslivssenter.

– Vår rådgiver Bernt Fauske er en dyktig fagperson og representant for NAV Arbeidslivssenter. Han bistår oss på en glimrende måte i alle våre forespørsler. Alltid rask til å respondere, og vi kan stole på at han følger opp og vi får svar på det vi etterspør, sier Fjellanger og fortsetter.

– IA-avtalen setter rammer og krav som gjør det forutsigbart for de involverte i oppfølgingen av sykefravær. Vi er i kontakt med mange NAV-kontor ettersom vi har kjeder og ansatte over hele Norge, og jeg opplever stadig oftere at NAV-kontorene har oversikt og saksbehandlere som er oppdatert og følger opp.

Viderefører arbeidet

Med et legemeldt sykefravær på 2,8 prosent, har ikke Peppes lenger noe aktivt mål om å jobbe for å redusere fraværet ytterligere.

– Vi har heller som mål å opprettholde den gode trenden. Noe sykefravær er det jo naturlig at enhver bedrift har. Men vi vil fortsette fokuset på IA-arbeid og trivsel på arbeidsplassen, forklarer Fjellanger.

Organisasjonssjef Johansen er ikke i tvil om hva som er Peppes sin aller viktigste ressurs.

– Man sier at bedriftskulturen sitter i veggene, men det er ikke sant. Den sitter i menneskene!