Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

- Trivselsundersøkelse er en bra start. Hva må jeg gjøre for at du skal være her om to år? Dette sier plassjef Ole Christian Drabløs om satsingen på arbeidsmiljø i omstillingsprosessen ved Peterson Emballasje AS, avd. Sykkylven. Satsingen har bidratt til å senke sykefraværet fra 8-9 prosent for noen år siden til 6,6 prosent i 2000 og 2-3 prosent i fjor.

Emballasjeprodusenten Peterson Emballasje AS, avd Sykkylven er en del av Peterson-konsernet. Bedriften har de siste par årene vær gjennom en omfattende omstillingsprosess. Antallet ansatte har sunket fra 70 til 48. I omstillingsprosessen har det ikke bare blitt fokusert på kostnader. Peterson Sykkylven har også satset betydelig på arbeidsmiljø. Resultatene så langt er blant annet et rekordlavt sykefravær samt en produksjon som er like stor som den var før omstillingsprosessen startet.

- Reduksjon av sykefravær var ikke en uttalt målsetning da vi begynte arbeidet, men har kommet som en følge av de grepene vi har gjort, sier Drabløs. Da han begynte i bedriften for to år siden var ordene "dårlig arbeidsmiljø" noe av det første han fikk høre.

Som et svar på dette satte Drabløs umiddelbart i gang en trivselsundersøkelse. Først fikk de ansatte anonymt melde i fra om hva de synes var positivt og negativt ut i fra sin egen arbeidssituasjon. Deretter ble fabrikken stoppet en dag og de ansatte ble uten forvarsel plassert på kryss og tvers i grupper. Gruppene skulle komme frem til konkrete forslag for hva som kunne gjøres. Plassjefen holdt seg langt unna gruppene for ikke å virke dempende på diskusjonene.

- Denne kartleggingen var veldig viktig for det vi har oppnådd. Alle fikk si sitt og vi fokuserte også på det som var positivt, sier Stig Leo Hagen, Britt Unni Rørstad og Håkon Nilsen som er hovedtillitsvalgte for hver sin organisasjon (Fellesforbundet, Handel og Kontor samt Foreningen for Ledelse og Teknikk/FLT). Rent konkret har blant annet følgende tiltak blitt satt i verk etter trivselsundersøkelsen

Tidligere spiste de ansatte på tre ulike steder. Nå er det én kantine hvor alle spiser felles to ganger daglig . Frokost serves klokka 10 og lunsj klokka 12. Dette har bidratt til bedring av den generelle dialogen og reduksjon av det som tidligere ble oppfattet som klasseskille.

Lønnsystemet ved bedriften er utjevnet. Tidligere var det diverse maskintillegg som ga store lønnsutsalg avhengig av hvilken maskin man jobbet på. Dette slo urettferdig ut. Nå er ansiennitetsprinsippet styrende.
De ansatte stiger raskere til topplønn. Tidligere krevde topplønn 10 års ansiennitet ved bedriften, i dag når man øverste trinnet på stigen etter 6 år, fremtidsmålet er 3 år. Dette er en del av en bevisst rekrutteringsstrategi.
Bedriften har generell åpenhet med ustrakt bruk av oppslag. All informasjon deles. De ansatte kan når som helst se på bedriftens nøkkeltall og sammenlikne seg med resten av konsernet. Det er blant annet plassert en datamaskin i kantinen med disse opplysningene.

Stemplingsurene er fjernet for å gjøre fabrikkmiljøet unikt i forhold til akkordsystemet, et system som stort sett gjør seg gjeldene i resten av den driftige sunnmørsbygda.
- De ansatte har drevet gjennom mye i dette arbeidet, spesielt gjennom gruppearbeidene som ble gjort. Dessuten har vi styrt unna AMU og tradisjonelle løsninger for å unngå å miste farten i arbeidet, sier Drabløs. Han mener dette er to viktige årsaker til at bedriften har fått til det den har gjort.

Rett bemanning påvirker sykefraværet

Det er ikke bare satsingen på arbeidsmiljø som har bidratt til den gledelige sykefraværsutviklingen ved Peterson i Sykkylven. Ny teknologi med påfølgende endringer i organisasjonen har sannsynligvis også bidratt positivt.

- Vi har innført styringssystemet Industrial Finance System (IFS). Systemet bidro til at vi kunne klare oss med færre ansatte og flate ut organisasjonen. Nedbemanningen gikk i hovedsak utover administrasjonen og ansatte i produksjonen har fått flere roller med økt ansvar. Blant annet må flere personer enn tidligere hente ut opplysninger fra det administrative systemet, sier Drabløs. Han mener økt ansvar i seg selv bidrar positivt til trivsel, men nedbemanningen har i følge plassjefen også en annen sykefraværsfunksjon.

- Rett bemanning fører til at folk ikke er så lett borte. Terskelen for sykefravær blir høyere, noe som får konsekvenser for såkalte "tredagers". En mann vekk betyr at to andre får problemer og kanskje må jobbe overtid. Flere sier heller i fra at de er litt reduserte i stedet for å holde seg hjemme.

De tillitsvalgte virker heller ikke negative til nytt styringssystem og færre hoder. " Det er roligere nå enn da vi var 70" og "mer nærhet mellom produksjon og administrasjon", var blant sitatene vi fanget opp.

- Hva med utstøting. Det ligger jo tradisjonelt en fare i at det forsvinner ansatte med mye sykefravær i omstillingsprosesser?

- Det er ingen langtidssykemeldte som er oppsagt hos oss, det har gått etter ansiennitet, understreker klubbleder Stig Leo Hagen.

Aktiv velferdsklubb

En svært aktiv velferdsklubb har også bidratt til å øke trivselen ved Peterson . Klubben har gjennom året flere sosiale aktiviteter, blant annet grillfester, pizzaaften, go-cart kjøring, auksjon etc. En slik klubb er vanlig i mange virksomheter, det uvanlige hos Peterson Sykkylven er metoden velferdsklubben skaffer seg finanser på. En utgift for bedriften har blitt til inntekt for velferdsklubben.

- Vi skjærer opp paller til ved som vi selger, forteller Astrid Hagen, en av lederne i velferdsklubben. Dette gjør klubben 10.-15.000 kroner i året på. Bedriften stiller med bil til utkjøring samt vedsekker og sparer 20.000 kroner i forhold til hva den tidligere betalte for å bli kvitt overflødige engangspaller.

6 punkter i trivselsundersøkelsen:

Svarene fra de ansatte i første del av trivselundersøkelsen ga grunnlag for følgende inndeling av de seks gruppene i undersøkelsens andre del:

-  Kundene og vi

-  Ledelse

-  Ansatteforhold/lønn

-  Fysisk arbeidsmiljø

-  Psykososialt arbeidsmiljø

-  Trivselstiltak – forslag og ideer