Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

På tre år gikk sykefraværet i Verdalsbedriften Spenncon ned fra 13.2 prosent til 2.5 prosent. Hva har skjedd mellom 2003 og 2006?

– Det er mange faktorer som har virket inn her, sier driftssjef i Trøndelag, Jon Morten Lund. Etter at IA-avtalen ble skrevet i 2003 har bedriften jobbet systematisk med IA-arbeidet

Snakker på tvers

Opp gjennom årene har bedriften vært med på mange snedige forsøk med tanke på å redusere sykefraværet, forteller Jon Morten Lund.
 
– Vi startet blant annet med trening i arbeidstida lenge før alle andre gjorde det. Den største gevinsten med dette, slik vi ser det i ettertid, er at alle møttes i skogen i treningstøy og gjorde noe i felleskap. Vi begynte å snakke sammen, på tvers av alle fag og stillinger, forklarer Jon Morten Lund.
 
– Siden har ikke bedriften vært den samme, smiler tillitsvalgt Bjørn Olsen.

Samarbeid med NAV og BHT

Bedriften har et godt samarbeid med NAV, og har lært seg å bruke muligheten som finnes der, blant annet tilretteleggingstilskuddet.
 
En stor gevinst kom da de skiftet bedriftshelsetjeneste (BHT) for to år siden. Nå er de ansatte garantert legetime innen 48 timer hvis noe skulle oppstå. Erfaringen fra tidligere var at folk brukte mye tid på å stå i kø, vente på lege, og behandling.
 
De har også målstyrt bruken av BHT og har blant annet laget en helseundersøkelse som gikk på livsstilsykdommer fremfor den vanlige, rutineprega undersøkelsen.
 
Denne undersøkelsen avslørte blant annet at en del av de yngre ansatte hadde et spesielt dårlig kosthold. Noe de har fått hjelp til å rette på, gjennom særskilt innkalling til lege. 

Offensiv seniorpolitikk

Bedriften ønsker å ha de ansatte lengst mulig i arbeid. Konkrete tiltak er tilrettelegging av arbeid, gradert AFP og tilbud om fagbrev i forhold til kompetanseheving, noe som gir interessante jobber og høyere lønn.
 
Nå tar de nok et steg. Fra 1.janaur 2008 vil de over 62 år kunne ta ut fire ekstra ferieuker med lønn, eller åtte uker med halv lønn.
 
Bedriften driver også aktivt rekruttering av kvinner, og har ansatt kvinnelig lærling, kranførere og montasjeleder.  

Tilrettelegging ved sykdom

Oppfølgingsansvaret ved sykdom er plassert et sted. Langtidssykmeldte blir aktivt kontaktet av bedriften. Det er tillitsvalgt Bjørn Olsen og produksjons-sekretæren Elisabeth Kvelstad som står for den jobben.
 
–Vi hører etter hvordan de har det, og ber de ta seg en tur for å drikke kaffe. Det kan være problematisk å komme tilbake på jobb etter langvarig avbrekk, derfor er det viktig å holde kontakten, sier Elisabeth.
 
I motsetning til tidligere ser bedriften nå at den både kan omplassere og omskolere internt ved behov, slik at man unngår uføretrygd.
 
– Vi ser at korttidsfraværet har gått opp, men langtidsfraværet har gått kraftig ned. Vi jobber mye med å bevisstgjøre de ansatte slik at de kan ta opp behov for tilrettelegging før det er aktuelt med sykemelding, forklarer Lund. Han er ikke bekymret for korttidsfraværet.