Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tett oppfølging av ledere, forebyggende tiltak, motivasjon og opplæring har ført til lavt sykefravær i Frogn kommune. En godt innarbeidet samarbeidsånd og egen bedriftshelsetjeneste holder trykket og kontinuiteten i IA-arbeidet oppe.

Med oppmerksomheten rettet mot arbeidsmiljø, trivsel på jobben, utvikling og læring satte kommunen i gang et nærværsprosjekt i 2005. – Vi ønsket å finne noen gode grep for å motvirke høyt sykefravær. Alle ledd i organisasjonen var målgruppe for prosjektet og fokuset dreide fra fravær til nærvær, sier Hege Kristin Holmen, personalkonsulent i Frogn kommune.

Samarbeid og entusiasme

Prosjektet som var solid forankret hos rådmannen, hadde tiltakene forbyggende arbeid, opplæring, nærværskafé og oppfølging av ledere. Alle tiltakene ble gjennomført som delprosjekter i samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene som også var med å beslutte hvilke tiltak kommunen skulle satse på og gjennomføre dem. Holmen mener det har ført til at flere har et eierforhold til tiltakene og at entusiasmen er stor.

– Vi har lang og god tradisjon i å jobbe sammen med bedriftshelsetjenesten (BHT), tillitsvalgte og vernetjenesten. Kommunen har hatt ulike typer arbeidsutvalg og samarbeidsfora i flere tiår, så jeg kan trygt si at samarbeidet gjennomsyrer alt vi gjør, sier Holmen, og får støtte fra Kjell Monsen, hovedverneombud.

En økt for motivasjonen

To ganger i året møtes kommuneansatte i Drøbak kino, ikke for å se film, men for ”å ta en motivasjonsøkt”. Hver økt har sitt tema.

– Motivasjonsøktene, som er frivillig å være med på, er veldig populære. Vi bruker gjerne en halv dag og sist kom det 220 kommuneansatte! Temaene kan være humor, kreativitet, ansvar for egen helse, arbeidsglede og stolthet over å være kommunalt ansatt, forteller Holmen. Dette handler ikke om at kommunen har mye penger, men at de er gode til å finne løsninger som ikke koster mye penger.

– Vi prioriterer disse øktene. Sist fikk vi tilretteleggingstilskudd fra NAV og det gjorde at så mange kunne delta. NAV ser verdien av det vi gjør og deltar selv med informasjon i forskjellige sammenhenger. Vi har et godt samarbeid med NAV, både lokalt og med arbeidslivssenteret. Holmen roser Anita Hevesi, rådgiver ved arbeidslivssenteret, som alltid stiller opp med råd, veiledning og støtte.

Synlig og tilgjengelig BHT

Kommunen har egen bedriftshelsetjeneste (BHT) med bedriftsfysioterapeut Iané Fjellvang, og bedriftssykepleier Wenche Korpberget. Damene har ord på seg for å ha en finger med i det meste som gjelder arbeidsmiljø og tjenesten har godt omdømme. De har mye kunnskap om arbeidsplassene i kommunen, jobber tett på enhetslederne og er en aktiv drivkraft i IA-arbeidet.

– Både ledere og ansatte kontakter oss. Vi er fleksible og går ikke av veien for å være med på møter om kvelden hvis det er behovet. Funksjonen vår er å overvåke arbeidsmiljøet. Når kommunen for eksempel skal omorganisere, hender det at vi roper varsku om løsninger som vi av erfaring vet skaper dårlig arbeidsmiljø. Og motsatt, vi kommer med innspill til gode løsninger på systemnivå. Det gjelder å ha et overordnet blikk i alle retninger, sier Fjellvang og Korpberget.

Styrke lederrollen

En gang i måneden arrangerer kommunen en såkalt timeorientering for lederne. Her er også BHT til stede sammen med folk fra støtteenhetene personal, økonomi, IKT og servicetorget. Rådgiveren fra arbeidslivssenteret kommer også ofte innom. Hensikten med ”timen” er å gi lederne rask oppdatering av nyheter og informasjon på systemnivå. Enheter med høyt sykefravær får ekstra bistand. Da får lederen besøk av et team med folk fra personal og NAV. Det kan dreie seg om hjelp til å få rutiner på plass, kartlegge årsakssammenhenger og drøfte muligheter.

– Tidligere lente lederne seg mye på BHT og personal. Nå tar de større ansvar og er mer sikre i rollen som ledere, slik at BHT og personal kan fungere som støttespillere og rådgivere, sier Holmen.

  • 650 årsverk fordelt på 1100 hoder
  • Om lag 14 000 innbyggere
  • Tegnet IA-avtale i 2003
  • Startet med et legemeldt fravær på ni prosent, og hadde syv prosent i snitt i 2007