Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Hos oss er det plass til store mager, sier Stein Tronsmoen, divisjonsdirektør ved SI Tynset. Et prosjekt med fokus på gravide har ført til at de vordende mødrene står i jobb mye lenger enn før. Nå er individuell tilrettelegging og tilgjengelig jordmor på huset blitt et permanent tilbud.

Prosjektet har gitt oppsiktsvekkende resultater.  De 11 som var gravide i prosjektperioden sto i gjennomsnitt 11,5 uker lenger i jobb enn det som har vært vanlig tidligere. Det betyr en besparelse på 1,2 millioner kroner.

Beholde kompetansen

– Selv om vi har et relativt lavt sykefravær er vi opptatt av å få opp nærværsfaktoren. Som kvinnearbeidsplass synes vi det er naturlig å satse på gravide. De har mye kompetanse som vi ikke har råd til å miste. Hvem skal klare å ta vare på gravide medarbeidere om ikke vi kan klare det? spør Tronsmoen.

Direktøren har ry på seg for å være genuint interessert i sykehuset. Han er en nær leder som er opptatt av hva grasrota mener og går selv i spissen for IA-arbeidet. Tronsmoen har møte med avdelingssjefene om IA-arbeidet to ganger i året, og de følger igjen opp seksjonslederne sine.

Bak de gode resultatene i prosjektet ligger informasjon til de gravide, trekantsamtale mellom den gravide, nærmeste leder og jordmor og søkelys på ledernes rolle.

Tilgjengelig jordmor

Jordmor Bjørg Randmæl jobber på fødestua, men ble frikjøpt i en 20 prosent stilling i prosjektet. I tillegg til å være med på trekantsamtalene, har hun tatt imot de gravide til kontroll og oppfølgingssamtaler. Fokus for samtalene var at det er positivt å være gravid og i arbeid og hva som kan tilrettelegges for den enkelte. I første trekantsamtale, vanligvis et par uker etter at graviditeten ble bekjentgjort, ble en individuell oppfølgingsplan laget.

De lokale legekontorene ble også informert.

– Poenget var å fortelle legene om mulighetene vi har for å legge til rette sånn at det faktisk går an å jobbe under svangerskapet. Graviditet er ingen sykdom, og det er ikke farlig å bli litt sliten. Samtidig skal vi selvsagt ikke presse dem som føler at de ikke kan jobbe, sier Randmæl.

Holdningsendring hos lederne

Enkelte ledere måtte tenke gjennom hva det innebærer å ha gravide på jobb. Noen koblet graviditet med plunder og heft, omorganisering av turnus og så få muligheter til å legge arbeidet til rette. Med sykmelding ble det ett problem mindre.

– Den holdningen er borte nå. Nå gjør lederne en innsats selv for å holde gravide på jobb lenger og finner alternativt arbeid. Det er jo nok å gjøre som ikke er tungt, sier Nina. K. Dalløkken, som er personalkonsulent på sykehuset.

Den vanligste tilretteleggingen er fritak fra nattevakter og hjelp til tunge løft, ellers er det mest enkle ting som flere pauser og noen minutter med føttene høyt i løpet av arbeidsdagen.

– Nå ser lederne fordelene med en stabil arbeidsstokk med god kompetanse, og at det hjelper på budsjettet med tilretteleggingstilskudd når de for eksempel må ta inn ekstra nattevakter, mener Dalløkken.

Investering i framtida

Det gjelder å ha fokus på hva den gravide kan jobbe med, ikke hva hun ikke kan.

– Det er vår plikt som arbeidsgiver å legge arbeidet til rette ved graviditet og den gravide har på sin side plikt til å ta annet arbeid som er greit å utføre. Før forventet vi nærmest at gravide forsvant ganske fort, sånn er det ikke nå. Blir du godt ivaretatt som gravid får du også lyst til å komme tilbake.  Det er kjempeviktig i en tid da kvalifisert arbeidskraft er mangelvare. Å ta vare på de gravide er dette en investering i framtida, sier Dalløkkken.

Overføringsverdi

Prosjektet har gjort at fokuset på tilrettelegging er godt forankret hos lederne. De vet hvordan de kan søke tilretteleggingstilskudd og at det ikke er all verden å lage en individuell oppfølgingsplan. Kari Grotdal Brænd, rådgiver ved NAV Arbeidslivssenter i Hedmark, framhever fordelen med at tilretteleggingstilskuddet også kan brukes til gjenstander.

– En god hvilestol er blant annet kjøpt inn for tilretteleggingstilskudd. Den er det flere enn de gravide som nyter godt av, sier rådgiveren, og legger til:

– En kan også se på læringen fra prosjektet som en brekkstang for et bedre sykefraværsarbeid for andre grupper, for eksempel langtidssykmeldte. Det handler om god dialog, tenke forebyggende og tett oppfølging.
 

Om prosjektet

  • Prosjektet ”Gravide arbeidstakere” ble utviklet og gjennomført i samarbeid med NAV Arbeidslivssenter i Hedmark fra juni i fjor til mai i år. Arbeidslivssenter har bidratt med rådgivning og tilretteleggingsmidler under hele prosjektet.
  • Sykehuset Innlandet HF divisjon Tynset har 220 årsverk, mest kvinner
  • Har jordmorstyrt fødestue
  • Sykefraværet har de siste 12 månedene ligget mellom 6 og 6,5 prosent (snittet i regionen er om lag 8)