Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

– Konklusjonen vår er helt klar: IA-avtalen virker, sier HMS fagsjef Pernille Vogt i Norsk Industri. Medlemsbedriftene har redusert sykefraværet med tretti prosent og sparer dermed 800 millioner kroner hvert år.

Vogt mener det ikke er tilstrekkelig bare å undertegne IA-avtalen.

– For å lykkes er det en forutsetning at partene i arbeidslivet gjør jobben sin, både ledere, tillitsvalgte, NAV og legene, sier hun. – Resultatet i vår bransje er kanskje noe overraskende, siden den består av virksomheter med relativt lavt formelt utdanningsnivå og som har mye tungt arbeid og skiftarbeid. Andre bransjer peker på slike forhold når de skal forklare sitt eget høye sykefravær. Kanskje kan de lære noe av våre virksomheter? spør Vogt. – De fleste har et potensial for å redusere sykefraværet, spesielt de som ligger relativt høyt.

Kulturendring

Vogt viser til ti gode år med IA-avtalen, en avtale som har ført til store endringer i norsk arbeidsliv.

– I begynnelsen var vi veldig engstelige for den nye egenmeldingsordningen og at avtalen skulle medføre enda mer papirarbeid. Tillitsvalgte på sin side var skeptiske til at lederne skulle blande seg opp i sykefraværet, som de mente var en privatsak. De stilte også spørsmål ved om det egentlig kunne finnes flere muligheter for tilrettelegging. Nå er forventningene helt annerledes. De fleste - både ledere og ansatte - forventer å bli kontaktet ved sykefravær og at de sammen finner frem til alternative muligheter, sier hun.

Aktivt partssamarbeid

Gode relasjoner mellom ledere og tillitsvalgte er ifølge Vogt én av hovedgrunnene til at virksomhetene i Norsk Industri har lykkes så godt med IA-arbeidet. Hun forteller at tillitsvalgte og ledere har dratt rundt på felles informasjonsrunder om IA. Derved er budskapet blitt entydig og noe de har stått sammen om.

– I tillegg har arbeidslivssentrene bidratt med felleskurs for ledere og tillitsvalgte. Dette har vært et viktig og heldig grep, sier hun.

Drahjelp

– Kunde- og myndighetskrav har nok også bidratt til at industribedrifter flest driver med et godt og systematisk HMS-arbeid. Bedriftene er dermed blitt gode på forebygging og har redusert risikoområder med tilhørende sykefravær, sier Vogt. – Lavt sykefravær over tid blir tydelig på bunnlinja. Dette er viktig i en konkurranseutsatt bransje. Vi har arrangert samlinger med de beste bedriftene om dette. Disse har gitt oss mange erfaringer som det er verdt å ta med videre.

IA-oppskrift

Norsk Industri anbefaler at virksomhetene følger denne oppskriften i IA-arbeidet:

 • Forankring i bedriftens toppledelse – engasjement i alle ledd
 • Deltagelse både fra ledelse og tillitsvalgte
 • IA- som en del av det systematiske HMS-arbeidet og en del av bedriftens verdiskaping
 • Informasjon til alle ansatte
 • Rutiner som er godt kjent og som gir forutsigbarhet og lik behandling
 • Opplæring av ledere
 • Ledelse og tillitsvalgte samarbeider ved omstilling og nedbemanning
 • ”Helsefremmende arbeidsplasser” - Godt arbeidsmiljø
 • Tidlig inngripen
 • Samarbeid med eksterne aktører; NAV, BHT, legen


Kjernespørsmålet er: Hvordan få gjennomført dette i tilstrekkelig mange virksomheter?

Nedadgående kurve

Nedenfor vises sykefraværsstatistikken for Norsk Industri fra 1993 og fram til idag. Den blå linjen viser tallene kvartalsvis, mens den røde linjen viser glidende snitt.

Statistikk pr 1411 2011
Sykefraværsstatistikk for Norsk Industri fra 1993 og fram til idag.

Norsk Industri

 • Norsk Industri er største landsforening i NHO.
 • Foreningen har 2200 medlemsbedrifter med til sammen 120.000 ansatte.
 • Halvparten av medlemsbedriftene produserer for eksport.
 • Bedriftene virker innenfor områder som bearbeiding av metall, sement, treforedling, petroleum, gjenvinning, støperi, møbelindustri, grafisk og offshore.