Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Gode erfaringer med IA-avtalen gjorde at teknologibedriften Aker Piping Technology AS i Verdal satte i gang opplæring av unge som dropper utdanning og arbeid.

De samarbeider tett med skole og NAV, og har i dag sju ungdommer som får tilrettelagt opplæring i bedriften.  Aker Piping Technology AS i Verdal bøyer og tilpasser rør til Aker-systemets produksjon. Det er produksjonsleder Sidsel Dahl Bjørgvik om er initiativtager til ”Bøy av”.

Hun lurte på hva som skjer med de unge som ikke fullfører videregående utdanning og ikke kvalifiserer til læreplass? Hvorfor er det så lite dialog mellom skole, NAV og bedrifter?

Kort vei fra tanke til handling

I møte med skole, kommune og NAV ble de enige om å gjøre noe sammen. De laget et opplegg, og i september 2008 gikk startskuddet på prøveprosjektet.  Nå er alle ungdommene i gang med arbeid og opplæring i bedriften, og de er ute i produksjon og sveiser for kundene våre, forteller Bjørgvik. I tillegg tar de teori over en lengre periode enn andre.  Og deltagerne er godt fornøyde med tilbudet de har fått.

Ungdommene skal være i bedriften i ett år. De har hver sin fadder og de faglige lederne står for den daglige oppfølgingen. Tiltaket skal føre frem til en dokumentert fagkompetanse. I løpet av få måneder er en bred samarbeidsgruppe etablert for å følge opp og lære av prosjektet.

Står lengre i jobb

Som en tilleggevinst opplever bedriften at arbeidstagere som vurderte å gå av med AFP har fått ny giv som fadder for ungdommene. – Dette er et veldig godt eksempel på hvordan man kan oppnå delmål tre i IA-avtalen, å få friske seniorer til å stå lengre i jobb. Det sier May Kojan fra arbeidslivssenteret i Nord-Trøndelag, som er rådgiver for Aker. 

Et forbildeprosjekt

Prosjektet skal være med å lage en mal for hvordan bedrifter, kommuner, opplæringsaktører og NAV kan samarbeide for at flere unge kommer inn på opplæring og arbeid i stedet for å havne på trygd. NHO arbeider for å få myndighetene til å samle og systematisere slike erfaringer. NHO har laget en liste med åtte punkter for å unngå at unge havner på trygd. – Det har klart vært mange utfordringer, men vi har løst dem etter hvert, sier produksjonsleder Sidsel Dahl Bjørgvik.

Midt i blinken

Flere av deltagerne har opplevd å mislykkes på skolen.  De trives verken med teori eller det å sitte i ro. Det er her ”Bøy av” gir andre muligheter.

19-årige Reidar Skansen var grundig skolelei etter grunnskolen og falt derfor raskt utenfor da han startet på videregående.  I ”Bøy av” får han muligheten til å lære et praktisk håndverk, og så kommer teorien litt etter hvert. Han er langt mer motivert for å lære teori nå. Han har allerede to sertifikater i sveising og vet at han både liker og behersker jobben. – Dette er beste plassen for meg, sier han.

Rastløs ung mann

– Jeg er rett og slett ikke laget for å sitte i ro, men for å jobbe, sier Roger Nesshaug. Allerede på barneskolen merket han det. To ganger har han forsøkt seg på videregående skole. På andre forsøk fikk han hjelp til å opprette kontakt med Aker Piping Technology (ATP) og ”Bøy av”.

– Jeg er utrolig glad for at jeg har fått sjansen til å lære å jobbe på APT. Her hjelper folk meg i stedet for å dømme. Arbeidsmiljøet er veldig godt, og de eldste kommer gjerne bort til oss unge, nye og spør hvordan det går. De tilbyr hjelp og mer til når vi trenger det. Det er godt ”Bøy av” ser at jeg kan noe, sier Roger.

Fadder med ny gnist

Tor Skar er en av de eldste på Aker Piping Technology, og er en av fadderne i ”Bøy av” prosjektet. Han har aldri hatt det så bra på jobben som nå, sier han.

Tor Skar vurderte å slukke sveiseflammen for å gå av med AFP. Etter over 30 år i bedriften var ikke gnisten like tent.  Sveising er statisk arbeid, og man blir sliten. Men som fadder har han fått ny giv i jobben.  Han synes opplæringen av deltagerne i ”Bøy av” går utmerket. – Det tar tid, men de har vilje og da blir resultatet bra, sier Skar, som synes det er motiverende å drive med opplæring.  – Det er artig å se at noen ønsker å jobbe med praktisk arbeid og er fornøyd med det, sier han.

Tor Skar ser på fadderjobben som en like stor mulighet for seg selv, som for ungdommen. De t gir ny energi, etter å ha jobbet i over 30 år i Aker-systemet.

Han liker veldig godt å jobbe med unge, og øser gjerne av sine erfaringer og kompetanse. Det er interessant å se hvordan den enkelte takler utfordringer.  – Vi er alle forskjellige. Det er så mange ungdommer som vil, og det er viktig at de føler at bedriften har bruk for dem.

Han synes det er veldig trivelig å jobbe med folk som er motiverte. – De er så høflige så, takker meg til og med for hjelpen, humrer han.

For rådgiver Maj Kojan fra arbeidslivssenteret i Nord-Trøndelag er dette et prakteksempel på hvordan man oppnår delmål tre: å få friske seniorer til å stå lengre i jobb.  Hun er rådgiver for bedriften i spørsmål knyttet til Inkluderende arbeidslivsavtalen. –  Her kan Skar utfolde seg og bruke kompetansen sin på andre måter enn å jobbe statisk og tungt, som sveising til tider er, sier hun.

Skar mener at prosjektet absolutt må være en god idé for flere bedrifter. – Vi trenger praktiske arbeidsfolk i framtida også, sier han. Jeg har vært i Aker siden 1974, og tror aldri jeg har hatt det så bra som nå.

Åtte tiltak for unge

Dette er de viktigste tiltakene NHO mener kan gjennomføres på kort sikt for å hindre at unge havner på trygd:

  • Skoleeier i kommune og fylkeskommune har hovedansvaret for å sikre kvalitet i skolen, måle, kartlegge og følge opp den enkelte. Tidlig innsats er nødvendig. Resultatene fra de første nasjonale prøvene dokumenterer store forskjeller mellom ulike kommuner og fylker, og indikerer også at aktiv oppfølging fra skolemyndighetene og politikere gir resultater.

  • Bedre og mer profesjonell karriereveiledning kan motvirke frafall fra videregående opplæring.

  • Praksis må være en integrert del av opplæringen. Det å kunne gå rett ut i praksis i videregående opplæring må være et alternativ for flere. Praksisbrev-ordningen ble foreslått av NHO i en offentlig utredningsgruppe som gikk gjennom tiltak for å hindre frafall fra utdanning (GIVO-rapporten 2006). Det må gis mulighet for å bygge videre på slik praksisbasert opplæring slik at det for eksempel kan føre fram til fullt fagbrev.

  • Alle som faller ut av videregående opplæring må umiddelbart få et tilbud om arbeidspraksis etter mønster av prosjekter som ”Ny mulighet” i Kristiansand og ”Ung i jobb” i Bærum.

  • NAV må fungere som et nav i systemet. Fylkeskommunenes oppfølgingstjeneste må samkjøres med NAV slik at den enkelte møter det offentlige apparatet ett sted. NAV må prioritere arbeidsrettede tiltak overfor unge, jf. Påpekningene i OECD-rapporten ”Jorbs for Youth”. NAV må ha ansvaret for å bestille praksis- og opplæringsprosjekter som ”Ny mulighet” og ”Ung i jobb”.

  • Opplæringskontorene i fagopplæringen må trekkes inn samarbeidspartner for å etablere tilbud om praksis- og opplæring for dem som faller ut.

  • Uføretrygd må ikke under noen omstendighet brukes som virkemiddel unntatt i de få tilfeller hvor det er opplagte medisinske kriterier. Virkemidlene innenfor trygdelovgivningen må benyttes fullt ut, det gjelder også i forhold til å knytte krav om å ta arbeid til det å gi tilbud om arbeid.

  • Inngangen til arbeidslivet må gjøres lettere, bl.a. ved å gjøre det mer fleksibelt å kunne bruke midlertidige ansettelser.