Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Pedagogisk fagutdanning eller ikke – i Regnbuen barnehage har alle ansatte noe å tilføre og alle blir hørt. Ingen som jobber i barnehagen er ufaglært. Assistent er for lengst kastet på skraphaugen og erstattet med pedagogisk medarbeider.

– Det er inspirerende og utfordrende å jobbe med barn. Jeg får stadig nye oppgaver som jeg kan strekke meg etter. Selv om jeg ikke har pedagogisk fagutdanning blir jeg hørt. Jeg opplever at min kunnskap er viktig og at jeg har noe å tilføre, sier Karin Torkildsen.

Hun er pedagogisk medarbeider med 20 år bak seg i barnehagen. Da hun ble syk på forsommeren, var nettopp følelsen av å bli verdsatt en viktig motivasjonsfaktor for å komme raskt tilbake på jobb. Mens hun var sykmeldt benyttet Torkildsen seg av tilbudet om behandling. Hun fikk avlastning i tunge oppgaver og møtte stor forståelse fra kolleger.
 
– Jeg er blitt veldig bevisst på de tingene som skaper slitasje. I stedet for at jeg løfter barna, klatrer de opp selv, henter ting selv osv. Det tar litt lengre tid, men det gir resultater, sier Torkildsen.

En raus kultur

Svanaug Lunde, pedagogisk leder på avdeling Blå, er Karin Torkildsens leder.
– Gjennom Karins vonde armer har hele avdelingen blitt mer bevisst på hvordan vi kan unngå slitasje. Vi er blitt flinkere til å tilrettelegge det fysiske arbeidsmiljøet og til å bruke hjelpemidler. Og ikke minst være tålmodige og la barna klare mer selv, sier Lunde.
 
Hun framhever stabile medarbeidere med høyt faglig nivå og som over tid har opparbeidet et sterkt eierforhold til arbeidsplassen.

– Folk er med både i faglige og sosiale nettverk. Det skaper trygghet og vilje til å strekke seg langt. Miljøet er preget av raushet. Folk tar og gir, de er imøtekommende og opptatte av å se hverandre og oppmuntre hverandre, sier Lunde.

Trygghet er smittsomt

Lunde forteller om sitt første møte med Siri Kverneland Vagle som pedagogisk leder. – Siri så mine sterke sider, gjorde meg oppmerksom på dem og brukte dem. Jeg ble sett og ivaretatt. Hun så meg som den jeg var og gjorde meg trygg. Siri gav meg litt av sin egen trygghet og har nok noe av æren for at jeg valgte å bli pedagog og er her i dag, sier hun.

Lunde mener at en trygg og tydelig leder smitter over på alle og gjør noe med miljøet.
– Det er noe udefinerbart positivt som jeg ikke klarer å sette fingeren på. Det sitter i veggene våre og mange merker det når de kommer hit.