Hopp til innhold
Nettstedsøk
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mer stabilitet, færre vikarer og trivsel i høysetet. Det oppsummerer arbeidsmiljøet ved Frøysland skole i Mandal etter at IA-avtalen ble inngått for noen år tilbake. Rektor Erik Tronstad er i beste fall beskjeden når han sier at skolen følger opp så godt de kan, og at det har gitt gode resultater.

Fraværsprosenten ligger nå på 3,85 prosent, og det er vi tilfreds med, sier rektor Tronstad. – Det ligger mye arbeid bak, men vi ser at det gir resultater, og i så måte kan vi vel si det er en suksesshistorie. Inkluderende arbeidsliv er jo noe alle tjener på, og vi ser at folk kommer raskere tilbake i arbeid når forholdene blir lagt til rette for det. Medarbeidersamtaler er viktig, hvor vi i etterkant skriver en kontrakt som følges nøye opp. Det skaper trygghet og trivsel blant de ansatte, noe vi får igjen både i stabilitet og mindre bruk av vikarer, sier rektor.

Oppfølging hele tiden

– Alle kan få problemer i en eller annen fase av et langt arbeidsliv. Men det betyr ikke at de er arbeidsuføre. Hos oss på Frøysland skole får de som trenger det, eller føler for det, færre timer eller andre arbeidsoppgaver en periode. Faller de ut av systemet, tar det som regel mye lenger tid å komme inn igjen. Derfor er en av våre hovedoppgaver å sørge for at arbeidstakerne er i arbeid, sier Tronstad, og forteller at skolen også følger nøye opp sykefravær. Kommunen har utarbeidet tydelige planer for oppfølging av den sykemeldte, for eksempel når skolens ledelse skal ta kontakt med den sykemeldte, tidspunkt for utarbeidelse av individuell oppfølgingsplan, når blomster eller en hilsen skal sendes og liknende.

Fysisk tilrettelegging

Andre tiltak ved Frøysland, er inntak av personer som har behov for arbeidstrening, fysisk tilrettelegging av arbeidsoppgaver og fysisk trening i arbeidstiden for arbeidstakere med muskel- og skjelettplager. Bedriftslegen har vært ved skolen flere ganger og gått gjennom den enkeltes arbeidsplass, og det var litt av hvert å rette på.

– Først og fremt gjelder dette lysforholdene, som vi nå har gjort noe med. Heller ikke sittestillinger ved databordene var korrekte. På sikt vil vi skifte ut bordene og gi alle en bærbar pc, men det er et økonomisk spørsmål, og vil ta litt tid å gjennomføre.

Administrasjonen hadde de samme problemene, og vi jobber med å finne løsninger også her. Vi har satt opp en liste, men stram økonomi er med og bremser gjennomføringen, sier rektor Tronstad. Han understreker at det er viktig å synliggjøre at det er en vilje til å planlegge og gjennomføre ulike tiltak for å bedre miljøet.

Arbeidsmiljøpris

Frøysland skole har jobbet systematisk med IA over lang tid, noe som også ga uttelling da Mandal kommune delte ut arbeidsmiljøprisen for 2004.

En trivselsundersøkelse ved skolen viste også at den har medarbeidere som har lite å klage på.

– Det var mye positivt ved den undersøkelsen, ja, sier Tronstad, som berømmer sine medarbeidere for interessen de viser og den totale jobben de gjør på skolen. Han understreker at det er arbeidet som alle ansatte på skolen gjør, som skaper det gode og inkluderende arbeidsmiljøet på Frøysland.

– Jeg sysler med tanken om å tilby trening til alle, som et sosialt tiltak. Jeg prioriterer også å ha hyppige samtaler med mine medarbeidere, særlig dem som står i fare for å bli sykmeldt, forteller rektoren. Skolen har i flere år arbeidet bevisst med sosiale arrangement, med høy deltakelse fra de ansattes side. Og Tronstad, som har sitt første år som rektor ved skolen, ønsker å videreføre dette.

Sosialt samvær

Et høydepunkt for Frøysland-lærerne, er de såkalte blåturene, som skolens medarbeidere arragnerer årlig. – Første gang det ble arrangert en slik tur var i 1996, og siden har vi holdt det gående hvert eneste år. Denne dagen, tidlig på sommeren, reiser vi med hele staben ut i det fri og bare hygger oss. Vi har vært på fuglestasjonen på Lista, vi har padlet i kano, vi har hatt leirbål med pølser og annet godt og vært på spøkelsestur! Som du skjønner, ganske variert, men veldig populært blant de ansatte, sier Tronstad. Han er imponert over den enorme deltakelsen på disse turene, som legges i medarbeidernes fritid, og som også betales av medarbeiderne selv.

I 2005 er det planlagt overnattingstur fra lørdag til søndag, og nesten alle lærere, SFO-medarbeidere og rengjøringspersonalet har meldt seg på.