Hopp til innhold
Nettstedsøk
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Idébanken har gleden av å introdusere konfliktogrammet - et verktøy for bedre konfliktforståelse og konflikthåndtering.

Verktøyet er utviklet i samarbeid mellom IRIS og NHO-medlemsbedriften Abelia.  IRIS (International Research Institute of Stavanger) har med midler fra NHOs arbeidsmiljøfond kartlagt konflikter og konfliktforståelse i en rekke bedrifter og gjort en analyse av tilgjengelig forskningslitteratur. Målsettingen med prosjektet er å bidra til en forbedring av måten konflikter i arbeidslivet håndteres på, og utvikle et verktøy som er nyttig for bedriftene. 

Bakgrunn for konfliktogrammet

Det er foretatt intervjuer av totalt 70 personer i 22 intervjuer, samt en kvantitativ kartlegging av konflikthåndteringspraksis i  medlemsbedrifter i Abelia, NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter. Resultatet viser blant annet at bedriftene ikke ønsker konflikter, men det er relativt vanlig. Konflikter tas tak i for sent og det er lite bruk av prosedyrer i konflikthåndteringen. Konflikter er et tema som man snakker mye om, men som det reflekteres lite over, viser erfaringene.

Det ble også uttalt at erfaringer fra konflikter påvirker vår forståelse av konfliktbegrepet, noe som i dette prosjektet har påvirket forsker Kåre Hansen fra IRIS til å utvikle Konfliktogrammet. Løsningen på prosjektet har blitt et verktøy som skal bidra til  bedre konfliktforståelse som grunnlag for god konflikthåndtering i bedriftene

Et elektronisk verktøy

Konfliktogrammet er et elektronisk verktøy som er et gratis tilbud, og er et opplegg for en workshop som tar ca 2-3 timer å gjennomføre.  Konfliktogrammet består av en nettløsning med gruppeoppgaver, muntlige instruksjoner/videosnutter og informasjon om de ulike emnene som tas opp. I tillegg følger det med et mer omfattende teksthefte som i hovedsak er ment for den eller de som skal tilrettelegge workshopen internt i bedriften, men som vil være tilgjengelig for alle.

Konfliktogrammet krever kun en enkel registrering for å bli tatt i bruk. Når man har vært gjennom alle gruppeoppgavene, trykker man "Generer rapport" og man får tilsendt gruppens besvarelser til epostadressen som ble registrert. Du kan bruke ditt brukernavn og passord så mange ganger du vil.

Hvis dere er mange og ønsker å gjennomføre Konfliktogrammet i flere grupper så kan alle gruppene benytte samme brukernavn og passord som den som foretar registreringen, gruppeleder eller annen mottaker. Da får vedkommende tilsendt hele gruppenes besvarelser til sin epostadresse. Husk at det alltid er den som har registrert bruker som får rapportene tilsendt til sin e-post.

> Les veileder om hvordan du bruker konfliktogrammet. 
 

GÅ TIL KONFLIKTOGRAMMET

Les mer

Konflikthåndtering

Konflikter er et gode når de håndteres godt

Konflikter er i seg selv verken et gode eller et onde. De kan ha både positive og negative sider. Konflikter avdekker og tydeliggjør viktige temaer. Håndtert på riktig måte kan konflikter være en kilde til utvikling, læring og tettere relasjoner.

Konflikthåndtering: Finn årsaken

Når en konflikt handler om personlige verdier og holdninger er det svært ofte vanskelig å holde seg til «saken». Derfor kan partene trenge hjelp til å sette ord på hvilken betydning saken har for dem. En måte å gjøre dette på er å bruke teknikken «ikke-voldelig kommunikasjon» – populært kalt «sjiraffspråk». Denne metoden kan hjelpe partene til å snakke om deres opplevelser, følelser og ønsker om forandring uten at de trår over den andres grenser. Metoden kan kombineres med verktøy 4 om aktiv lytting.

Tremenn-konflikt

Konflikthåndtering: Dialog om forskjellighet

Hvis det er snakk om en verdi- eller personkonflikt er beste løsning en respektfull samtale mellom partene. Samtalens formål er å få avklart hva konflikten handler om og å hjelpe partene med å leve seg inn i hverandres perspektiv og opplevelser. Samtalen skal ende med at de to partene lager avtale om hva de hver for seg kan gjøre annerledes i framtiden.

Tenker

Konflikthåndtering: Hvordan lytte og ta imot kritikk

Et av de vanskeligste elementene i konflikthåndtering er å motta kritikk fra motstanderen. Som megler i en konflikthåndteringssamtale skal du få partene til å lytte til hverandre uten å avbryte og forsvare seg. Det kan derfor være til god hjelp at du gjør partene oppmerksom på hvordan vi som mennesker kan reagere når vi tar imot kritikk.

Konfliktogram

Konfliktogram – verktøy for bedre konfliktforståelse

Konfliktogrammet er et elektronisk verktøy som skal bidra til bedre konfliktforståelse som grunnlag for god konflikthåndtering i bedriftene. Konfliktogrammet er et opplegg for en workshop som tar ca 2 - 3 timer å gjennomføre.