Hopp til innhold
Nettstedsøk
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Psykiske plager kan i betydelig grad tilskrives uheldige sider ved det psykososiale arbeidsmiljøet, viser ny forskning fra STAMI. Psykiske plager blant yrkesaktive er knyttet til lav produktivitet, økt sykefravær samt økt risiko for å utvikle mer alvorlige psykiske lidelser.

Om lag 15 prosent av norske yrkesaktive rapporterte at de i løpet av siste måned var litt eller mer plaget av symptomer på angst og/eller depresjon.

Rollekonflikt og høye emosjonelle krav risikofaktorer

Opplevd rollekonflikt, høye emosjonelle krav, liten innflytelse over arbeidssituasjonen, mobbing/trakassering, samt fare for å miste jobben var arbeidsmiljøfaktorene som gav en forhøyet sannsynlighet for psykiske plager. Om lag en fjerdedel av de rapporterte plagene kunne tilskrives disse faktorene.

Les hele saken på nettsidene til Statens arbeidsmiljøinstitutt