Hopp til innhold
Nettstedsøk
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

De som opplever at jobben ikke gir så mye mening og som ikke klarer å identifisere seg med arbeidsplassen, har økt risiko for sykefravær og førtidspensjon. Det viser en ny dansk undersøkelse fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Forskere fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (DFA) i Danmark og det tyske BAuA har undersøkt sammenhengen mellom trivsel, sykefravær og førtidspensjon. De har gjennomført to studier blant henholdsvis 39.408 og 40.554 personer fordelt på fire jobbgrupper.

En jobb som gir mening er viktig

Konklusjonen er at de som ikke opplever jobben som meningsfull har en økt risiko for å være sykmeldt i minst tre uker i strekk. Dette gjelder også for medarbeidere som ikke klarer å identifisere seg med arbeidsplassen sin. Studiene viser også at det er en sammenheng mellom førtidspensjonering og følelsen av å ha en jobb som gir mening.

Når det kommer til risikoen for førtidspensjonering viser resultatene dessuten en kombinasjonseffekt. Det betyr at medarbeidere som både har en liten følelse av mening og samtidig ikke kan identifisere seg med arbeidsplassen har størst risiko for å forlate arbeidsmarkedet før tiden.

Viktige ressurser

Studiene viser at faktorer i det psykiske arbeidsmiljøet har stor betydning for medarbeidernes helse og trivsel. Thomas Clausen er seniorforsker og prosjektleder ved NFA. Han peker på at det ligger store ressurser i et godt psykososialt arbeidsmiljø.

– Tallene viser at det å oppleve arbeidet som meningsfylt og positivt, samt å kunne identifisere seg med sin arbeidsplass er vesentlige ressurser i arbeidslivet. Fraværet av disse ressursene kan bidra til å øke risikoen for at medarbeidere får langvarig sykefravær eller forlater arbeidsmarkedet, utdyper han.

Les mer

Svensk forskning kommer med seks enkle grep til en friskere arbeidsplass

Seks nøkler til lavere sykefravær

6. mai 2014

Et forskerteam i Sverige har sett på hva som kjennetegner fylker og kommuner med lavt sykefravær. De har funnet seks nøkkelfaktorer som går igjen der nærværet er høyt.

Mobbing2 ingress

Psykiske plager blant norske yrkesaktive

24. oktober 2013

Psykiske plager kan i betydelig grad tilskrives uheldige sider ved det psykososiale arbeidsmiljøet, viser ny forskning fra STAMI. Psykiske plager blant yrkesaktive er knyttet til lav produktivitet, økt sykefravær samt økt risiko for å utvikle mer alvorlige psykiske lidelser.

Arbeidsmiljøkartlegging

Forskningens forslag til lavere sykefravær

27. mars 2014

Sintef har forsket på sykefraværsoppfølging i Trondheim kommune, og kommet frem til en rekke anbefalinger. Anbefalingene kan senke sykefraværet i hele landet.