Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kjønnsforskjellene i sykefraværet forklares av at menn og kvinner har ulik helse og ulik risiko for å utvikle sykdommer og plager, sier en fersk rapport fra Sintef.

Forskere fra Sintef og NTNU har gjort en litteraturgjennomgang av nasjonale og internasjonale forskningsartikler om kvinners arbeidshelse og det kjønnsdelte arbeidsmarkedet. De har tatt for seg forskning innen både medisin, biologi, sosiologi, psykologi og økonomi.

Tradisjonelt har en del av skylden for at sykefraværet blant kvinner er høyere gått til dårlige holdninger, lav arbeidsmoral, dobbeltroller og for mange krav og forventninger, mens det ser ut til at det i liten grad duger som forklaringsvariabler.

Fysiske forskjeller avgjørende for sykefraværet

Svangerskap og fødsel fører til store endringer for kvinnekroppen på relativt kort tid, og smerter, sykdommer og plager knyttet til dette rammer mange. Kvinner rammes av andre plager og sykdommer enn menn, og betegnes ofte som "subjektive", "ubestemte" eller "uforklarte".

Mange av de kvinnedominerte yrkene er også krevende både fysisk og psykisk.

– Kvinner har gode insentiver til å søke seg over til mannsdominerte yrker, mens menn har få grunner til å gå inn i kvinneyrker som både er dårligere betalt og gir større fysisk og psykisk belastning, sier seniorforsker Solveig Osborg Ose.

Hun legger til at internasjonal forskning viser at kvinner fra middelklassen velger mer utradisjonelt enn kvinner fra arbeiderklassen, og at dette er sannsynligvis tilfellet i Norge også.

– Dette kan forsterke den sosiale ulikheten blant kvinner, mener forskeren.

Velferdsstaten har skapt segregering

Når kvinner i økende grad utover 70-tallet begynte å jobbe, førte det til en institusjonalisering av omsorgsoppgaver. Parallelt var det også her det var behov for arbeidskraft, som kvinnene tok, og fortsatt tar, en stor del av.

– Arbeidsmarkedet i Norge er derfor blant de aller mest kjønnssegregerte i verden, hvor menn jobber i teknologiske yrker og kvinner jobber i omsorgsyrker, bemerker Ose.

NAVs forsøksmidler for arbeid og velferd - FARVE

FARVE ingress
FARVE

Dette prosjektet er finansiert av NAVs forsøksmidler for arbeid og velferd - FARVE. Les mer om FARVE og deres prosjekter på www.nav.no/farve