Hopp til innhold
Nettstedsøk
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

I en nylig avsagt dom i Follo tingsrett ble det konstatert at verken IA-avtalen eller diskrimineringsloven gir arbeidstaker andre juridiske rettigheter enn det som følger direkte av arbeidsmiljøloven.

I en nylig avsagt dom i Follo tingsrett ble det konstatert at verken IA-avtalen eller diskrimineringsloven gir arbeidstaker andre juridiske rettigheter enn det som følger direkte av arbeidsmiljøloven.

– Vi er fornøyde med at rettens vurdering av arbeidsgivers tilretteleggingsplikt er i tråd med enigheten som ligger bak dagens IA-avtale, sier leder for Arbeidslivspolitikk Inger Lise Blyverket i hovedorganisasjonen Virke. – Det har i den seinere tid vært stilt spørsmål om bedrifter som har tegnet IA-avtale har et større ansvar etter loven for å tilrettelegge for medarbeidere med redusert arbeidsevne. Vi har hele tiden hevdet at det aldri har vært intensjonen bak IA-avtalen å pålegge noen arbeidsgivere et større lovmessig ansvar enn andre. Den forutsetningen er nå også bekreftet gjennom denne dommen.

Gjennom IA-avtalen har partene i arbeidslivet og regjeringen gått sammen for å redusere sykefraværet og inkludere flere i arbeidslivet. Avtalen har oppmerksomhet om hvor viktig det er at sykefraværet settes på dagsorden. Tilrettelegging er en naturlig del av arbeidet med å redusere sykefraværet, men dette er noe alle virksomheter uavhengig av IA-avtalen er forpliktet til. 

IA-avtalen er et virkemiddel som skal bidra til at det blir enklere å jobbe med å redusere sykefraværet og tilrettelegge for ansatte. Den gir bedrifter tilgang på egen kontaktperson ved NAV Arbeidslivsenter og muligheter for tilskudd til tilrettelegging og bedriftshelsetjeneste. 

– Virke er i stadig dialog med de andre partene og myndighetene for å få IA-avtalen til å fungere etter hensikten, sier Blyverket.

Gå til artikkelen på Virke sine nettsider

Dette er dommen

Omtalte sak gjaldt en oppsigelse av et arbeidsforhold. En lagermedarbeider kunne ikke lenger utføre sine vanlige arbeidsoppgaver på grunn av ryggproblemer. Tingretten tok blant annet stilling til om bedriften hadde imøtekommet tilretteleggingsplikten i tilstrekkelig grad. Siden bedriften har undertegnet IA-avtalen ble det stilt spørsmål om man kunne forvente mer av bedriften enn av andre. Det var tingretten ikke enig i: – Verken flertallet eller mindretallet kan se at diskrimineringsloven eller IA-avtale i nærværende sak, gir NN andre juridiske rettigheter enn dem som følger direkte av aml (arbeidsmiljøloven). I tingretten ble oppsigelsen for øvrig kjent ugyldig. Tekst: Idébanken